Ansökan om tillstånd – Bernadotteska arkivet

Bernadotteska arkivet är det svenska kungliga familjearkivet. Arkivet grundades av Oskar II och innehåller idag ca 400 hyllmeter material från Karl XIV Johans tid fram till och med Gustaf VI Adolf.

Att studera handlingar i Bernadotteska arkivet kräver tillstånd från Kungen och arkivets styrelse. Ansökan om tillstånd kan skickas med post till:

Bernadottebiblioteket
Arvid Jakobsson
Kungl. Slottet
107 70 Stockholm

Ansökan

I ansökan ska namn, syfte och önskat material framgå. Tiden för behandling av ett tillståndsärende är minst en månad.

Grundläggande katalog till Bernadotteska arkivet är Ingemar Carlssons bok: "Stiftelsen Bernadotteska arkivet presenterar kungens familjearkiv genom Ingemar Carlsson", Carlssons förlag 1995 (ISBN: 91-7798-896-5).

Efter godkännande ska arkivhandlingarna studeras i Bernadottebibliotekets forskarrum på Stockholms slott. Forskarrummet är tillgängligt på onsdagar klockan 9–12, 13–17. Observera att föranmälan är obligatorisk och ska ske i god tid, oavsett om syftet med besöket är att studera arkivhandlingar eller detaljerade kataloger.

Frågor kan ställas till ovanstående adress samt till bernadottebiblioteket@kungahuset.se