Sveriges monarki

Lilla riksvapnet från kungaslupen Vasaordens interiör. Foto: Clément Morin/Kungl. Hovstaterna

Sverige är en konstitutionell monarki vilket innebär att H.M. Konungen är landets statschef och att hans uppgifter är reglerade i lag. Att Sverige ska ha en kung eller regerande drottning som statsöverhuvud slås fast i regeringsformen – en av rikets grundlagar. Som opolitisk statschef är monarken en samlande representant för Sverige och symbol för landet.