Bildkonst

Bernadottegalleriet i Kungl. Slottet. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Bildkonst i form av tavlor, skulpturer och byster utgör en central del i det kungliga kulturarvet. Samlingarna har successivt utökats även i modern tid.

Bildkonst

I samband med Gustav III:s död 1792 beslutade förmyndarregeringen att den kungliga konst- och antiksamlingen skulle överföras till staten under namnet Kongl. Museum. Samlingarna fanns då kvar på slottet. Det som idag är Gustav III:s antikmuseum öppnade i en av slottsflyglarna 1794 och var ett av de första offentliga konstmuseerna i Europa. När Nationalmuseum öppnade 1866 flyttades merparten av den statligt ägda konsten dit. Nationalmuseum förvaltar även statens porträttsamling på Gripsholm.

Konsten på de kungliga slotten består idag av statlig, stiftelseägd och enskild egendom. Tyngdpunkten i samlingarna ligger på porträtt. I Bernadottevåningen på Kungliga slottet presenteras den nuvarande kungaätten från kung Karl XIV Johan och drottning Desideria till Konung Carl XVI Gustaf och Drottning Silvia. Porträtten från olika generationer avspeglar sin tid och sina konstnärliga ideal.

Porträtt av vår nuvarande kungaätt finns samlade i Bernadottegalleriet på Kungliga slottet. Där finns bland andra detta porträtt av drottning Sofia, målat av Anders Zorn.

Porträtt av vår nuvarande kungaätt finns samlade i Bernadottegalleriet på Kungliga slottet. Där finns bland andra detta porträtt av drottning Sofia, målat av Anders Zorn. Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna

Ett stort antal miniatyrer med släktporträtt ingår också i samlingarna. De har en privatare karaktär än helfigursporträtten och var ämnade att studeras i detalj.

Porträtt av Kejsarinnan Joséphine, Napoleons I:s första gemål. Miniatyren är målad av Jean-Baptiste Isabey år 1806.

Porträtt av Kejsarinnan Joséphine, Napoleons I:s första gemål. Miniatyren är målad av Jean-Baptiste Isabey år 1806. Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna

Skulpturer och byster är ett vanligt inslag i de kungliga miljöerna. I Rikssalen står två kolossalskulpturer i marmor. De föreställer Gustav II Adolf och Karl XIV Johan och är utförda av Johan Niklas Byström på 1840-talet. Karl XIV Johan planerade ett konstmuseum på Djurgården och gjorde omfattande beställningar med tanke på detta, men museiprojektet blev aldrig verklighet.

I Rikssalen på Kungliga slottet står två kolossalskulpturer föreställande Gustav II Adolf och Karl XIV Johan och är utförda av Johan Niklas Byström på 1840-talet.

I Rikssalen på Kungliga slottet står två kolossalskulpturer föreställande Gustav II Adolf och Karl XIV Johan och är utförda av Johan Niklas Byström på 1840-talet. Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna

Arv och gåvor har också fört konstverk till Sverige. Gallierasamlingen med verk från renässansens Italien och från Nederländerna kom till landet i början av 1800-talet genom Oskar I:s gemål, drottning Josefina.

Tavlor ur Gallierasamlingen skymtar till vänster i Lovisa Ulrikas förmak.

Tavlor ur Gallierasamlingen skymtar till höger i Lovisa Ulrikas förmak. Foto: Lisa Raihle Rehbäck/Kungl. Hovstaterna

Piero di Cosimos Madonna och barnet från 1480-talets andra hälft tillhör Gallierasamlingen.

Piero di Cosimos Madonna och barnet från 1480-talets andra hälft tillhör Gallierasamlingen. Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna

Flera medlemmar av ätten Bernadotte har tecknat och målat. Den mest kände är givetvis prins Eugen, men han var inte ensam. Hans faster, prinsessan Eugénie, har efterlämnat teckningar som skildrar privata situationer och kungliga ceremonier från en personlig synvinkel som ger glimtar av livet bakom de officiella porträtten. Karl XV och H.M. Konungens farmor, kronprinsessan Margareta var skickliga målare med mer professionellt uttryck. Ett antal av kronprinsessan Margaretas verk visas på Kungl. Slottet.

Prinsessan Eugénie gjorde teckningar, målningar och skulpturer. Teckningarna visar ett idylliskt familjeliv vid det kungliga hovet. Akvarellen visar "Sessan badar". Sessan var dotter till Karl XV och drottning Lovisa.

Prinsessan Eugénie gjorde teckningar, målningar och skulpturer. Teckningarna visar ett idylliskt familjeliv vid det kungliga hovet. Akvarellen visar "Sessan badar". Sessan var dotter till Karl XV och drottning Lovisa. Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna

Samlingarna har successivt utökats även i modern tid. Gustaf VI Adolf var en kunnig samlare av samtida grafik och köpte gärna teckningar av unga lovande konstnärer. År 1990 fick den då världsledande porträttören Nelson Shanks uppdraget att avbilda Kungaparet. Även dessa målningar möter besökaren på Kungl. Slottet.

Nelson Shanks porträtt av Kungen och Drottningen.

Nelson Shanks porträtt av Kungen och Drottningen. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Upptäck mer