Kungl. Familjens stiftelser

Kronprinsessan deltar i utomhusträning med organisationen Bara Vanlig. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

  • Kungl. Familjens stiftelser

Kungl. Familjen verkar för att de kungliga stiftelserna ska kunna hjälpa så många som möjligt. Det kungliga engagemanget bidrar till att öka intresset för de områden som får stöd.

Du kan också hjälpa till, antingen genom att själv överlämna en gåva eller genom att söka om anslag för att förverkliga en god idé.

Kungl. Familjens stiftelser

Främja god hälsa och motverka utanförskap bland barn och ungdomar i Sverige. Grundades 2010.
» Läs mer om Kronprinsessparets stiftelse

Prinsessan Estelles kulturstiftelse bildades hösten 2019 på Kronprinsessparets initiativ med syfte att främja kulturverksamhet i Sverige.

Initialt är stiftelsens fokus att fortsätta driva och utveckla det redan etablerade skulpturprojektet på Kungliga Djurgården.

» Läs mer om Prinsessan Estelles kulturstiftelse

Stiftelsens vision är att alla barn och unga ska ha möjlighet att vara sig själva. Stiftelsen uppdrag är att främja en tryggare nätvardag för barn och unga samt ökad respekt och förståelse för alla med dyslexi. Till grund för Stiftelsens arbete ligger Prinsparets personliga engagemang.

» Läs mer om Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias stiftelse

Stiftelsen verkar för barns rätt till sin barndom och att arbetar för bättre levnadsvillkor för utsatta och utnyttjade barn. Grundades av Drottning Silvia 1999.
» Läs mer om World Childhood Foundation

Global Child Forum som grundades 2009 av Kungafamiljen är ett ledande forum för barns rättigheter och affärer som är dedikerade till innovativt tänkande, kunskapsdelning och nätverk. Global Child Forum tror på företagets makt och ansvar och arbetar i partnerskap med alla delar av samhället för att skapa ett välmående, hållbart och rättvist samhälle för världens barn.

Förutom forum tillhandahåller Global Child Forum forsknings­perspektiv, bästa praxis och riskbedömningsverktyg för att låsa upp möjligheter för företag att integrera barns rättigheter i sina verksamheter och samhällen.

» Läs mer om Global Child Forum

Mentor är en ideell organisation som har till ändamål att förebygga våld och droganvändning bland barn och ungdomar. Verksamheten är global och projekt bedrivs i ett 70-tal länder. Paraplyorganisationen Mentor Foundation grundades av Drottning Silvia 1994.
» Läs mer om Mentor Sverige Insamlingsstiftelse

Att främja ungdomars utbildning i ledarskap utifrån de värderingar som kommer till uttryck i scoutrörelsen. Grundades 2006.
» Läs mer om Ungt Ledarskap

Främja barns och ungdoms i Sverige fostran samt att stödja vetenskaplig forskning med anknytning därtill.
» Läs mer om H.M. Konungens Jubileumsfond

Främja forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald. Grundades 1996.
» Läs mer om Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond

Ge understöd till efterlevande make och barn efter avlidna yrkesofficerare av kaptens eller högre tjänstegrad inom försvarsmakten samt efter med dem likställda till försvarsmakten hörande civilmilitära personer.

» Läs mer om Kungens Militär hospitals- och Medaljfonder

Stöd till utvecklingsprojekt och aktiviteter för grupper av barn och ungdomar med funktionshinder. Grundades 1976.
» Läs mer om Kungaparets bröllopsfond

Bidrag till forskning om barn och handikapp. Grundades 1993.
» Läs mer om Drottning Silvias Jubileumsfond

Huvudsakligen främja välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller andra kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål. Särskilt prioriteras verksamhet för barn och ungdomar. Grundades 1946.
» Läs mer om Prins Carl Gustafs stiftelse