H.M. Konungens Militär­hospitals-och Medalj­fonder

H.M. Konungens Militär­hospitals-och Medalj­fonder

H.M. Konungen vid födelsedagsfirandet 30 april 2017 vid Kungl. Slottet. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Fondernas ändamål är att ge understöd till efterlevande maka/make och barn efter avlidna yrkesofficerare av kaptens eller högre tjänstegrad inom försvarsmakten samt efter med dem likställda till försvarsmakten hörande civilmilitära personer.

H.M. Konungens Militär­hospitals- och Medalj­fonder

Fondernas ändamål är att ge understöd till efterlevande maka/make och barn efter avlidna yrkesofficerare av kaptens eller högre tjänstegrad inom Försvarsmakten samt efter med dem likställda till försvarsmakten hörande civilmilitära personer.

Med efterlevande maka/make jämställs efterlevande i ett samboförhållande där parterna bott tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden.

Mottagare av understöd ska vara ekonomiskt behövande.

  • Ansökan

Blanketten kan hämtas här i pdf-format. Skriv ut blanketten och fyll i den för hand. Var noga med att fylla i blanketten korrekt.

Hämta ansökningsblankett Pdf, 850.6 kB.

Blanketten kan också rekvireras från Kurt Svensson, se kontaktuppgifter nedan.

Skicka in ifylld ansökningsblankett senast den 31 mars. Beslut om utdelning fattas i slutet av april.

Så behandlas dina personuppgifter

Information med anledning av dataskydds­förordningen GDPR

Förordningen omfattar behandling av personuppgifter. Av ansök­nings­blanketten framgår efterfrågade personuppgifter, för att ansökningarna ska kunna behandlas av direktionen.

Ifylld ansöknings­blankett skickas med vanlig post, till fonden. Ifyllda ansöknings­blanket­ter förvaras i en pärm hos sekreteraren. Direktionens medlemmar tar del av informationen vid det årliga direktions­sammanträdet.

Vid tillstyrkta ansökningar tillkommer bank och kontonummer till vilket understödet ska utbetalas. Dessa uppgifter, tillsammans med namn och personnummer, lagras i sekreterarens persondator. Utbetalning av understödet görs av SEB. Uppgifterna förstörs/raderas efter att beslut tagits om avslag eller när understödet upphör.

Genom att fylla i alla uppgifter och skicka in dem till fonden, godkänner du ovanstående hantering av dina personuppgifter.

Kontakta oss

H.M. Konungens Militärhospitals- och Medaljfonder
Kungl. Slottet
107 70 Stockholm
08-402 60 72

Skicka ett meddelande via e-post
1000
Till toppen