H.M. Konungens Jubileumsfond för Ungdom i Sverige

H.M. Konungens Jubileumsfond för Ungdom i Sverige

Kungen vid Scouternas sommarläger på Rinkabyfältet i Kristianstad 11 augusti 2017. Foto: Björn Lindgren/TT

Fondens ändamål är att ”främja barns och ungdoms i Sverige fostran samt att stödja vetenskaplig forskning med anknytning därtill”.

H.M. Konungens Jubileums­fond för Ungdom i Sverige

Fonden tillkom på initiativ av Sveriges Lions och Scouterna i samband med H.M. Konungens 50-årsdag.

Fondens ändamål är ”att främja barns och ungdoms i Sverige fostran samt att stödja vetenskaplig forskning med anknytning därtill”.

Anslag fördelas utifrån förslag från Sveriges Lions och Scouterna och kan därför inte sökas direkt hos fonden.

Stipendiaterna presenteras den 30 april i samband med H.M. Konungens födelsedag.

  • Kontakta oss

Scouterna
att: Jonas Brunemalm
Box 420 34
126 12 Stockholm
jonas.brunemalm@scouterna.se

Lions kontor, Sverige
att: Thorbjörn Bengtsson
Geijersvägen 24
112 44 Stockholm
08-744 59 00
thorbjorn1952@gmail.com