Vård och ungdomsverksamhet

Wanjiku Kaime Atterhög tillsammans med elever på yrkesskolan som drivs av House of Plenty i Kampala, Uganda. Wanjiku Kaime Atterhög är forskare i sociologi, social entreprenör och lektor vid Mittuniversitetet. Foto: House of Plenty

Fakta – Vård och ungdomsverksamhet

  • Vård och ungdoms­verksamhet

Barnen är vår framtid. Men många barn glöms bort och far illa; barn som tvingas leva i misär på gatan, barn som utsätts för misshandel och sexuella övergrepp och barn som lider av kroniska sjukdomar och funktionsnedsättning. Hela Kungl. Familjen har ett stort engagemang för att skapa bättre villkor för barn och ungdomar

Fakta

Traditionellt benämns detta område vård och fostran av barn, men numera talar man snarare om ungdomsverksamhet. Tretton stiftelser verkar inom detta område och den mest kända är World Childhood Foundation, grundad av Drottning Silvia år 1999.

Bland de övriga märks Prins Carl Gustafs Stiftelse, Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond, Stiftelsen Prins Gustaf Adolfs och Prinsessans Sibyllas Minnesfond, Stiftelsen H.M. Konungens Jubileumsfond för Ungdom i Sverige samt Kronprinsessparets stiftelse.

Alla stiftelser – vård och ungdomsverksamhet

Huvudsakligen främja välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller andra kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål. Särskilt prioriteras verksamhet för barn och ungdomar. Grundades 1946.
» Läs mer om Prins Carl Gustafs stiftelse

Främja barns och ungdoms i Sverige fostran samt att stödja vetenskaplig forskning med anknytning därtill.
» Läs mer om H.M. Konungens Jubileumsfond

Främja god hälsa och motverka utanförskap bland barn och ungdomar i Sverige. Grundades 2010.
» Läs mer om Kronprinsessparets stiftelse

Stiftelsens ändamål är att bedriva öppen fritidsverksamhet för såväl militär som civil ungdom över 16 år. Verksamheten skall vila på en kristen grund enligt Svenska Soldathemsförbundets riktlinjer. Säte i Boden.

Förvalta och bevara kulturminnet av Prinsessan Eugénies Fridhem, verka för en fortsättning av prinsessans arbete med praktisk kristendom, anordna konfirmationsläger med mera.
» Läs mer om stiftelsen Fridhem

Mentor är en ideell organisation som har till ändamål att förebygga våld och droganvändning bland barn och ungdomar. Verksamheten är global och projekt bedrivs i ett 70-tal länder. Paraplyorganisationen Mentor Foundation grundades av Drottning Silvia 1994.
» Läs mer om Mentor Sverige Insamlingsstiftelse

Fritid och rekreation för barn och ungdomar med funktionshinder och kroniska sjukdomar. Förvaltas av Radiohjälpen. Grundades 1997.
» Läs mer om Kronprinsessan Victorias Fond

Stiftelsen verkar för barns rätt till sin barndom och att arbetar för bättre levnadsvillkor för utsatta och utnyttjade barn. Grundades av Drottning Silvia 1999.
» Läs mer om World Childhood Foundation

Global Child Forum som grundades 2009 av Kungafamiljen är ett ledande forum för barns rättigheter och affärer som är dedikerade till innovativt tänkande, kunskapsdelning och nätverk. Global Child Forum tror på företagets makt och ansvar och arbetar i partnerskap med alla delar av samhället för att skapa ett välmående, hållbart och rättvist samhälle för världens barn.

Förutom forum tillhandahåller Global Child Forum forsknings­perspektiv, bästa praxis och riskbedömningsverktyg för att låsa upp möjligheter för företag att integrera barns rättigheter i sina verksamheter och samhällen.

» Läs mer om Global Child Forum

Syftet med stiftelsen är att främja och stötta barn och ungdomar i omsorgs- och utbildningsfrågor, ändamål som engagerar och ligger Prinsparet varmt om hjärtat. Stiftelsen bildades i samband med giftermålet mellan Prins Carl Philip och Prinsessan Sofia 13 juni 2015

» Läs mer om Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias stiftelse

Ansök om bidrag – vård och ungdomsverksamhet

Huvudsakligen främja välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller andra kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål. Särskilt prioriteras verksamhet för barn och ungdomar. Grundades 1946.
» Läs mer om Prins Carl Gustafs stiftelse

Främja god hälsa och motverka utanförskap bland barn och ungdomar i Sverige. Grundades 2010.
» Läs mer om Kronprinsessparets stiftelse