Hjälpverksamhet

Stiftelsen Konung Oscar I:s Minne driver sedan 150 år ett äldreboende för ensamstående damer. De polska Serafimsystrarna står för det dagliga arbetet och omsorgen. Foto: Yanan Li

Fakta – Hjälpverksamhet

  • Hjälpverksamhet

De flesta vill instinktivt hjälpa medmänniskor som har det svårt och behöver stöd och omsorg. Det är också här behoven oftast är som störst, till exempel hos gamla och sjuka som är ensamma och saknar anhöriga, hos personer med funktionshinder som inte kan klara sig själva och hos människor som har skadats i en olycka och där livet plötsligt har förändrats för alltid.

Fakta

Hjälpverksamhet är ett betydande område och rymmer det största antalet stiftelser. Här återfinns 27 stiftelser, bland andra Stiftelsen Kronprinsessan Margarethas Minnesfond, Stiftelsen Kungaparets Bröllopsfond och Stiftelsen Konung Oscar II:s och Drottning Sophias Guldbröllopsminne.

Alla stiftelser – hjälpverksamhet

Ändamålet är att på Madeira vårda äldre personer som lider eller lidit av lungsjukdom, samt att fostra ungdomar. Upprinnelsen är en donation från Kejsarinnan av Brasilien Drottning Amelia av Portugal. Systern, Drottning Josefina av Sverige, åtog sig att formalisera stiftelsen och tillgångarna förvaltas av H.M. Konungens Hovförvaltning.

Ge understöd till efterlevande make och barn efter avlidna yrkesofficerare av kaptens eller högre tjänstegrad inom försvarsmakten samt efter med dem likställda till försvarsmakten hörande civilmilitära personer.

» Läs mer om Kungens Militär hospitals- och Medaljfonder

Genom bidrag lindra eller avhjälpa ekonomiska följdverkningar av sjukdom eller skada, som uppkommit vid tjänstgöring inom totalförsvaret.
» Läs mer om Kungafonden med folket för fosterlandet

Disponibel avkastning ska utdelas på Öland och företrädesvis inom Repplinge socken boende behövande personer.

Stiftelsen har till ändamål att utöva tillfällig hjälpverksamhet bland behövande barn och sjuka inom Lovö församling, Ekerö pastorat, med företrädesrätt för personer boende på Drottningholm och i andra hand inom Färingsö församling.

Stöd till utvecklingsprojekt och aktiviteter för grupper av barn och ungdomar med funktionshinder. Grundades 1976.
» Läs mer om Kungaparets bröllopsfond

Hjälpfonden har till huvudsakligt ändamål att främja vård och uppfostran av barn, att lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning samt att utöva hjälpverksamhet bland behövande.

Lämna understöd åt änkor och barn till yrkesofficerare med kaptens grad samt åt yrkesofficerare med högst löjtnants grad.

Bidrag till personer vilka slutat sin militära anställning vid Svea livgarde.

Att utan vinstsyfte i enlighet med Änkedrottning Josefinas intentioner verka såsom barmhärtighetsinrättning för katoliker, företrädesvis från Stockholmsområdet, utan begränsning till vissa familjer eller personer. Driver servicehem i Blackeberg. Grundades 1873.
» Läs mer om stiftelsen Josephinahemmet

Ändamålet är att utan avseende på trosbekännelse, bereda mindre bemedlade, bildade damer ett gott och fridfullt hem. Driver servicehem i Bagarmossen. Grundades 1876.

Främja kristen verksamhet bland barn och ungdom företrädesvis i Hagalund, Solna.

Stiftelsen har till ändamål att underlätta rörelsehindrades situation genom att lämna understöd för undervisning och utbildning och utöva hjälpverksamhet. Har sina rötter i en donation från Prinsessan Eugénie.
» Läs mer om Norrbacka-Eugeniastiftelsen

Bidrag och stöd till främst lungsjuka patienter i Gävleborgs län.

Understödjande av svenska arméns och marinens sjukvård. Förvaltas av Svenska Röda korset.

Ändamålet är att lämna vård och skydd åt kvinnor, som straffats för brott eller av polismyndighet varnats för begångna förseelser men lämnade hopp om förbättrad vandel, därest bistånd och ledning bereddes dem.

Stödja lungsjuka personer från Stockholms kommun, i anslutning till öppen eller sluten vård vid någon av landstingskommunernas lungmedicinska kliniker.

Stiftelsen, som tillkommit för att hugfästa minnet av Konung Oscar II:s och Drottning Sophias guldbröllop, har till ändamål att lämna bidrag till social och medicinsk omvårdnad av barn och ungdom, företrädesvis från Stockholm. Grundades 1907.

Genom bidrag verka för att yngre fast anställd militär personal och värnpliktiga vid flottan i Karlskrona erbjuds möjligheter till fritidsverksamhet av olika slag.

I första hand bereda totalförsvarspliktiga i tjänst en hemtrevlig tillflyktsort med servering och inkvartering till förmånliga priser, varvid totalförsvarspliktiga i marinen äger företräde. Driver hotell i Stockholm. Grundades 1908.
» Läs mer om stiftelsen Drottning Victorias Örlogshem

Ändamål att uppehålla och förvalta det av Drottning Victoria grundade vilohemmet på Borgholms Kungsgårds område.
» Läs mer om Drottning Victorias Vilohem

Till främjande av folkhälsan inom landet. Förvaltas av Svenska Röda korset.

Till främjande av folkhälsan inom landet. Förvaltas av Svenska Röda korset.

Verka för lindrande av nöden bland de sämst lottade i samhället, och bland dem särskilt barn och ungdom, och ge understöd till Föreningen S:t Martin.

Ansök om bidrag – hjälpverksamhet

Följande stiftelser som förvaltas i Kungl. Hovstaternas närhet, kan du söka medel från. Många av de andra kungliga stiftelserna som administreras av externa huvudmän, går också söka medel från. Mer information finns hos respektive stiftelse.

Ge understöd till efterlevande make och barn efter avlidna yrkesofficerare av kaptens eller högre tjänstegrad inom försvarsmakten samt efter med dem likställda till försvarsmakten hörande civilmilitära personer.

» Läs mer om Kungens Militär hospitals- och Medaljfonder

Stöd till utvecklingsprojekt och aktiviteter för grupper av barn och ungdomar med funktionshinder. Grundades 1976.
» Läs mer om Kungaparets bröllopsfond