Informationsavdelningen

TV-sändning vid Prins Alexanders dop i Drottningholms slottskyrka 9 september 2016. Foto: Lisa Raihle Rehbäck

Hovets informationsavdelning samordnar statschefens och det Kungl. Husets massmediekontakter och kommunikationshantering.

Om ämbetet

Om Hovets informationsavdelning

Hovets informationsavdelning samordnar statschefens och det Kungl. Husets massmediekontakter och kommunikationshantering.

Informationschef Margareta Thorgren

Informationschef Margareta Thorgren

Avdelningen besvarar dagligen många frågor från svenska och utländska massmedier, forskare och allmänhet.

Samtliga intervjuförfrågningar hanteras vid avdelningen. Informations­avdelningen ansvarar även för Kungl. Hovstaternas digitala kanaler, det vill säga webbplatsen kungahuset.se samt Kungahusets konton i sociala medier.

Vid avdelningen handläggs också officiella fotograferingar av Kungl. Familjen.

I samband med större evenemang som statsbesök och officiella besök utomlands genomför avdelningen ofta kommunikationsarrangemang i samarbete med Utrikesdepartementet.

Informationsavdelningen bistår ofta arrangörer vid större evenemang, där representanter för Kungl. Familjen är närvarande, med rådgivning och arrangemang i kommunikationsärenden.

Margareta Thorgren är informationschef.