Kungl. Hovstaternas organisation

Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

Kungl. Hovstaterna, i dagligt tal ”hovet”, är den organisation som arbetar för H.M. Konungen och det Kungl. Husets övriga medlemmar i deras officiella plikter. Konungens valspråk ”För Sverige – i tiden” ska vara vägledande för Hovstaterna.

Om Kungl. Hovstaterna

Om Kungl. Hovstaterna

Kungl. Hovstaterna, i dagligt tal kallat ”hovet”, har till uppgift att bistå statschefen och Kungl. Huset i deras officiella plikter. Vid hovet finns omkring 300 medarbetare; kavaljerskuskar, hovfurirer, slottsvakter, trädgårdsmästare, ekonomer och en mängd andra yrkesgrupper har alla i uppgift att stödja statschefen och hans familj samt att vårda och värna det kungliga kulturarvet.

Kungl. Hovstaterna delas upp i Kungl. Hovstaten och Kungl. Slottsstaten.

Hovstaten består av Riksmarskalksämbetet, H.M. Konungens hovmarskalksämbete och Informationsavdelningen.

Riksmarskalksämbetet omfattar kansli, ekonomi- och personalfunktioner. Hovmarskalks­ämbetet svarar för planering och genomförande av Kungens och Kungl. Familjens programverksamhet. Här ingår även Hovstallet med bilar, hästar, seldon och paradvagnar, samt Hushållet. Informationsavdelningen ansvarar för kommunikationsrådgivning, mediekontakter och hovets digitala kanaler.

Kungl. Hovstatens verksamhet finansieras genom statliga anslag.

Slottsstaten består av Ståthållarämbetet med Stockholms och Drottningholms slottsförvaltningar, avdelningen för publik verksamhet, säkerhetsavdelningen och Kungl. Djurgårdens förvaltning samt Kungl. Husgerådskammaren med Bernadottebiblioteket.

Slottsstaten ansvarar för Kungens dispositionsrätt till de kungliga slotten med tillhörande lösöre, byggnader, parker, trädgårdar, vattenområden och skogar. Uppdraget omfattar också ansvar för säkerhet, vård och underhåll av det kungliga kulturarvet och den publika verksamheten vid de kungliga slotten.

Kungl. Slottsstaten finansieras genom statliga anslag, visnings- och försäljnings­intäkter från den publika verksamheten samt hyres- och arrendeintäkter.

H.E. Riksmarskalk Fredrik Wersäll är Kungl. Hovstaternas chef.