Förste trädgårdsmästare Adrian Lindström, Kungl. Djurgårdens förvaltning

Förste trädgårdsmästare Adrian Lindström. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

”Att jobba på Djurgården innebär frihet under ansvar”

På Kungl. Djurgårdens förvaltning arbetar förste trädgårdsmästare Adrian Lindström med att skapa vackra, grönskande och hållbara miljöer för Djurgårdens många besökare.

– Djurgården är ett levande parkområde, där vi dels arbetar med att återskapa vissa historiska miljöer, dels utvecklar och förnyar.

Djurgården är Stockholms stora fritids- och rekreationsområde med unika natur- och kulturvärden. Norra och södra Djurgården motsvarar närmare en femtedel av Stockholms yta. Här arbetar sedan 2015 Adrian Lindström, förste trädgårdsmästare vid Kungl. Djurgårdens Förvaltning.

Innan han började vid Djurgårdsförvaltningen hade Adrian gått lantbruksutbildning på Öknaskolan utanför Tystberga. Från början var hans mål att bli lantbrukare och arbeta med djur. Samtidigt hade han med sig ett stort intresse för blommor och trädgård – något som grundlades redan i barndomen.

– Min mormor och morfar hade trädgård med blomrabatter, många stamfuchsior och inte minst fruktträd. De lät mig hjälpa till med det mesta och jag lärde mig mycket av dem.

Eftersom Adrian ville prova på trädgårdsarbete sökte han sommarjobb hos Djurgårdsförvaltningen.

Jag fick ett säsongsjobb första året och trivdes jättebra. Det ledde till att jag sedan blev fast anställd som trädgårdsmästare inom parkförvaltningen.

Adrian Lindström, Kungl. Djurgårdens förvaltning

Adrian vid Rosendals slott. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Som förste trädgårdsmästare har Adrian ansvar för prioritering, samordning och planering. Även om de olika teamen har sina egna ansvarsområden på Norra och Södra Djurgården, gäller det att samordna och prioritera kring skötsel, planteringar, inköp och utnyttjandet av service- och maskingruppens resurser.

– Att jobba på Djurgården innebär frihet under ansvar och om man har egna idéer får man ofta gehör för dem. Vi kan till exempel ganska fritt bestämma hur rabatter och blomsterarrangemang ska se ut från år till år.

Arbetena är säsongsbetonade och följer årstiderna, berättar Adrian. På sommaren planterar man blommor och sköter grönytorna. På hösten sätter man lökar, röjer sly, tar undan löv och gör viss trädbeskärning längs vägar och parker så de är lättframkomliga för besökare. Inför större officiella evenemang gör man extra fint, exempelvis görs särskilda insatser längs alléerna inför nationaldagen.

– Djurgårdsförvaltningen är ju en väldigt speciell organisation där det historiska är viktigt och synligt. Kungen är genom sin dispositionsrätt mycket aktiv och engagerad i vad som görs och håller sig väl informerad. Förvaltningen har dessutom en helt egen ekonomi utan statliga anslag och de resurser vi har använder vi uteslutande för att försköna och förvalta Djurgården.

Kungens valspråk, ”För Sverige – i tiden” präglar i högsta grad arbetet vid Kungl. Djurgårdens förvaltning.

– Att vara i tiden handlar om att bevara grönytor och modernisera besöksmålen med fokus på hållbarhet och biologisk mångfald. Exempel på nya saker är utvecklingen av Prinsessan Estelles konstpark och den nya gångbron över Djurgårdsbrunnskanalen. I ett historiskt inriktat projekt återställer vi delar av Karl XIV Johans lustpark vid Rosendals slott.

Ett annat sådant exempel är Lusthusporten där Djurgårdsförvaltningen bevarar rabatterna i linje med de historiska ritningar som Kungens farfar, kung Gustaf VI Adolf, utvecklade tillsammans med den kände trädgårdsarkitekten Walter Bauer. Ritningarna anger tydligt vilka färger som ska användas: vitt, rosa, rött, gult och blått.

– Vi sköter och bevarar också de mer än hundra fruktträd som finns på Norra Djurgården. Djurgården är ett levande parkområde, där vi dels arbetar med att återskapa vissa historiska miljöer, dels utvecklar och förnyar.

Vid många representationstillfällen och utställningar smyckas slottsmiljöerna med levande växter. Då är det inte ovanligt att materialet hämtats från Djurgården.

– Jag minns särskilt när vi dekorerade slottet inför en julutställning för ett par år sedan. Vi hade julgranar, gjorde blomsterdekorationer i trapphus, vi tog dit ett par träd och arbetade tillsammans med hovfloristen med fantastiskt vackra arrangemang. Och vid det tyska statsbesöket i september 2021 dekorerade man med rönnbär från Djurgården på slottet. Så visst är vi på flera sätt verkligen Kungliga Djurgården, avslutar Adrian.