H.M. Konungens tal vid statsbanketten i samband med statsbesöket från Republiken Finland

Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Herr Republikens president,
Fru Innes-Stubb,
Herr talman,
Herr statsminister,
Statsråd,
Excellenser,
Mina damer och herrar,

Det är med stor glädje som Drottningen och jag välkomnar Er, Herr president och Fru Innes-Stubb, till Sverige. Traditionen bjuder att den finländska presidenten avlägger sitt första statsbesök i vårt land. Den tycker jag att vi fortsätter värna om – liksom våra nära och goda relationer!

Herr president,

Ni är det sjätte finländska statsöverhuvudet som jag nu har nöjet att möta. Mitt första statsbesök till Finland ägde rum redan år 1974. Som ung Kung hade jag då äran att tas emot av den finländska presidenten, Urho Kekkonen.

Ärade gäster,

I dag står våra länder närmare varandra än någonsin tidigare i modern tid. Vi är geografiskt, historiskt och kulturellt sammanflätade. 600 år av gemensam historia har satt sina spår.

De starka och täta kontakterna mellan Finland och Sverige tar sig uttryck på många olika sätt. Natoprocessen är ett utmärkt exempel på när våra länder samarbetat mycket nära och förtroligt för att slutligen bli fullvärdiga medlemmar i alliansen.

Nu inleds en ny säkerhetspolitisk era efter många år av alliansfrihet. Våra länders relationer fördjupas härmed ytterligare. Det nordiska försvarssamarbetet förstärks också av att hela Norden ingår i Nato. Man får nog gå tillbaka till Kalmarunionen för att hitta så starka band mellan de nordiska länderna.

Vi står också enade i vårt stöd till Ukraina. Rysslands anfallskrig är en stor tragedi och ett hot mot vår frihet och säkerhet. Det fortsatta stödet till Ukraina är avgörande för en fredlig utveckling även i vår region.

Ärade gäster,

Högteknologiska innovationer och vidsträckta skogar – båda viktiga faktorer för en hållbar framtid – förenar Finland och Sverige. Liksom vår vilja att samarbeta kring Arktis och att rädda Östersjöns havsmiljö. Allt detta bottnar i vår kärlek till naturen – till skogen, sjöarna och havet. Tove Jansson sätter ord på denna gemensamma känsla, som även delas av Mumintrollet, i boken ”Kometen kommer.”

”Han tänkte på hur förfärligt mycket han älskade allting, skogen och havet, regnet och vinden, solskenet och gräset och mossan och hur omöjligt det vore att leva utan alltsammans.”

Herr president,

Det finländska folket har mycket att vara stolta över. Och då har jag inte nämnt alla era framgångsrika kompositörer, konstnärer, formgivare, arkitekter och idrottare. Eller att ni är världens lyckligaste folk – för sjunde året i rad! Faktum är att alla nordiska länder befinner sig på topp 10. Det säger väl ändå något om Norden!

Jag skulle även vilja lyfta fram den nyligen genomförda finska presidentvalskampanjen som kännetecknades av god anda och respektfull ton. Här är Ert land en förebild för många andra länder.

Herr president,

Finland har alltid en plats i svenska folkets hjärtan. Vi är grannar, vänner och familj, med så mycket som förenar oss. Låt oss hålla hoppet levande och möta omvärldens utmaningar – tillsammans!

För Er, herr Republikens president, för Republiken Finland, för banden mellan våra länder och folk – då som nu och in i framtiden – föreslår jag en skål.