H.M. Konungens tal vid återinvigning av Europaväg 6 i Stenungsund

Stenungsund

(Det talade ordet gäller)

Ärade statsråd,
Mina damer och herrar,

Förra hösten fick vi se overkliga bilder från jordskredet här i Stenungsund. En 400 meter lång sträcka av E6:an hade raserats. När jag då var på plats möttes jag av en förfärlig syn av krossade körbanor och förstörda byggnader. Tack och lov omkom ingen, men de materiella skadorna blev stora.

Det är lätt att känna hopplöshet när vi drabbas av naturkatastrofer och olyckor. Men det ger oss också möjlighet att bygga upp något mer stabilt som håller för framtida generationer. Det är dagens ceremoni ett bevis på.

Jag är både stolt och glad att få inviga en ny och återuppbyggd motorväg. E6:an är en viktig pulsåder i transportsystemet, från Oslo till de södra delarna av Sverige, vidare ut i Europa. Men det är mer än en väg som för oss från en punkt på kartan till en annan. Det är en livsnerv som förbinder oss med våra grannar, möjliggör handel och skapar gemenskap mellan människor och samhällen.

Mina damer och herrar,

Jordskredet påminde oss om hur viktigt det är med en stabil infrastruktur, särskilt i områden som är känsliga för geologiska förändringar. Hundratals geotekniska prover har genomförts under lång tid för att kunna bygga upp E6:an igen och garantera säkerheten för alla.

Det har krävt hårt arbete, engagemang och samarbete mellan många olika aktörer. Jag vill rikta ett stort tack till alla ingenjörer, byggarbetare, projektledare och andra som har varit involverade i återuppbyggnaden.

Många i området påverkades av jordskredet – från invånare och företagare till lastbilsförare och bilister. Det visade oss alla hur sårbara vi är inför naturens krafter. Och hur viktigt det är att tillsammans fortsätta att skapa en mer hållbar framtid för våra samhällen och för Sverige.

Härmed förklarar jag E6:an officiellt återinvigd!

Tack!