H.M. Konungens tal vid Stenhammardagen

Stenhammar

(Det talade ordet gäller)

Landsbygdsminister

Rektor

Mina damer och herrar

Varmt välkomna till Stenhammar!

Årets tema är ”Robustare livsmedelsförsörjning”. Ett mycket aktuellt ämne i dessa tider. Livsmedel spelar en betydande roll både som näringskälla och för självförsörjning i händelse av kriser.

I början av 1990-talet producerade Sveriges bönder 75 procent av landets livsmedel. I dag är självförsörjningsgraden cirka 50 procent. Det vill säga, varannan tugga som vi stoppar i oss består av importerad mat. Dock med några undantag. Äter vi exempelvis stuvade, ugnsbakade, kokta, friterade eller kanske gratinerade morötter med gott bröd till, då skjuter försörjningsgraden upp i höjden – till 100 procent svenskt. Men, självklart behöver vi öka antalet svenskproducerade råvaror.

Det finns tre viktiga anledningar:

Ett: För att skapa ett hållbart och klimatsmart livsmedelssystem.

Två: För att bidra till sysselsättning och konkurrenskraft.

Tre: För att matförsörjning i kris och krig är en viktig trygghetsfaktor för alla som bor här.

I höst ser vi fram emot regeringens nya livsmedelsstrategi 2.0 som jag förstått har ett stort fokus på livsmedelsberedskap och en stärkt självförsörjningsgrad. Jag är tacksam över att landsbygdsministern deltar här idag och hoppas att vi kanske får ett litet smakprov på innehållet om en stund.

Bästa deltagare,

I våras hade Drottningen och jag den stora äran att ta emot Finlands nytillträdda presidentpar, herr Stubb och fru Innes Stubb, på deras första statsbesök. Våra länders relationer är starka. Sveriges samarbete med Finland är omfattande inom många olika områden. Gällande dagens tema har vi också ett och annat att lära från vårt grannland om krisberedskap. Det blir därför extra intressant att lyssna på Markus Lassheikki, Finlands beredskapschef på centralförbundet för lant-och skogsbruksproducenter. Varmt välkommen!

Jag sätter stort värde på dessa återkommande möten här på Stenhammar. Det är ett tillfälle att tillsammans få diskutera viktiga frågor för det svenska lantbruket och vårt samhälle. Jag hoppas och tror att det finns goda förutsättningar att bidra till att trygga den inhemska försörjningen av mat. Det handlar om kunskap, lösningar och innovationer som är helt nödvändiga för ett hållbart svenskt livsmedelssystem.

Detta forum är en del av samarbetet mellan Stenhammars godsförvaltning och Sveriges lantbruksuniversitet. Därför vill jag rikta ett tack SLU för årets planering och program.

Som många av er redan känner till arbetar vi här på Stenhammar med ekologisk naturbetesproduktion. Betande djur bidrar till att bevara den biologiska mångfalden och att hålla landskapen öppna. Dessutom finns det studier som visar att betesmarkerna bidrar till att binda koldioxid från atmosfären ner i jorden. Det är ett stort arbete som mina medarbetare utför, mycket omsorg som läggs ner för både människor, djur och marker. Stort tack för det!

Och gällande morötter. Adderar vi en välmarmorerad svensk naturbetesköttbit blir måltiden fulländad, samtidigt som vi bidrar till att öka självförsörjningsgraden i vårt land.

Återigen, varmt välkomna till Stenhammardagen!