H.K.H. Prins Daniels tal vid seminariet Hur får vi barn och unga att röra sig mer i vardagen?

Gymnastik- och Idrottshögskolan, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Endast två av tio barn når rekommendationen om 60 minuters fysisk aktivitet per dag. Och knappt ett av tio äter grönsaker, frukt och fisk enligt de nordiska näringsrekommendationerna.

Mina damer och herrar,

I går, den 10 april, släppte Generation Pep sin sjätte Pep-rapport och siffrorna jag nämnde kommer därifrån.

Dessvärre visar rapporten samma dystra siffror som tidigare år!

Vår ambition när vi startade Generation Pep för åtta år sedan var att skapa bättre förutsättningar för barn och unga att kunna leva aktiva och hälsosamma liv.

Att vår nästa generation ska vara hälsosam, frisk och må bra både fysiskt och psykiskt, såg vi som en av de absolut viktigaste framtidsfrågorna för vårt land.

För att vara ett hållbart samhälle behöver hälsa prioriteras – inte minst för våra unga. Dessutom är det våra barns rättighet enligt barnkonventionen.

Barn måste få växa upp till friska vuxna individer och känna sig som en tillgång i samhället, inte som en belastning i sjukvården.

Under de här åren har vi inom Generation Pep samarbetat med fler av de ledande personerna inom hälsoområdet, flera av er sitter här idag! Jag vill verkligen tacka er för bra samarbete.

Jag tycker att vi gemensamt har gjort en hel del bra saker, men trots våra ansträngningar så syns det inte i siffrorna. Ännu mer måste göras!

I årets Pep-rapport tittar vi också på hur familjens ekonomi påverkar barns möjligheter till ett hälsosamt liv.

Vi ser att endast fem av tio barn, vars vårdnadshavare har en låg inkomst, går på en fritidsaktivitet i veckan medan hela åtta av tio barn till vårdnadshavare med hög inkomst gör detsamma. Dessutom visar rapporten att en av tre vårdnadshavare med låg inkomst har haft svårigheter att betala för barnens aktiviteter.

Vi ser också en koppling mellan ekonomi och mående.

Två av tio barn, vars vårdnadshavare har en låg inkomst är oroliga för sin familjs ekonomiska situation. Barn som är bekymrade över familjens ekonomi skattar dessutom sin generella hälsa sämre än barn som inte känner denna oro.

Alla vi som sitter här vet vilka konsekvenser osund livsstil har, och får, på längre sikt, och att mer måste göras.

Jag tycker att Kommittén för fysisk aktivitet har lyft många bra förslag i sin rapport. Nu får vi hoppas att så många som möjligt av dessa kan implementeras.

Men allvarligt talat,

Mina damer och herrar,

Vi måste få alla som har möjlighet att påverka att känna att det här är akut. För fortsätter vi göra samma sak som nu kommer vi få samma resultat och det är ingen nöjd med.

Vi måste sluta laga det som är trasigt och se till att det inte går sönder från början.

Ett lag som bara förlorar måste förändra något i sitt spel för att kunna vinna. Ett företag som inte tjänar pengar måste byta strategi, annars slutar det i konkurs.

Varför ska vi ta lättare på våra barns hälsa?

Jag ser fram emot dagen och hoppas på mer hoppfulla inslag än de jag har bjudit på. För jag vill att vi ska kunna föreställa oss ett Sverige där varje barn vaknar upp med härlig energi, redo att utforska, leka och lära. Ett land där aktiva och hälsosamma barn är regeln, inte undantaget.

Det är den framtid jag drömmer om och det är det vi tillsammans måste sträva efter att uppnå.

Tack!