H.M. Konungens tal vid Fiskeforum

Hotell Hasselbacken, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Kära konferensdeltagare,

Sist vi sågs i detta sammanhang – i samma vackra sal - var oktober 2022. Bara drygt ett halvår efter att corona-restriktionerna lyftes. Då fanns det ett uppdämt behov av att träffas och prata om vårt gemensamma intresse; ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart fiske. I år är vi ännu fler som har samlats här. Det visar att behovet och intresset för dessa viktiga frågor kvarstår. Mycket glädjande!

Fiskeforum 2022 tog bland annat upp situationen för strömmingen i östersjön – liksom vattenkraftens miljöanpassning, östersjölaxens förvaltning och säl- och skarvbeståndens utveckling. Jag vågar påstå att många av oss häpnade över hur illa det är ställt med flera av våra fiskbestånd. Inte minst i vårt älskade Östersjön. Vi har idag fått höra om arbetet med dessa frågor som jag vet att ni alla tar på stort allvar och vill lösa för allas vårt bästa.

När vi sågs senast hade Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten nyligen tagit fram en gemensam strategi för svenskt fiske och vattenbruk. Strategin är en viktig länk mellan myndigheternas uppdrag. Den handlar om att bevara och restaurera våra hav, sjöar och vattendrag – själva grunden för ett lönsamt och hållbart fiske. Det är viktigt att arbetet med strategin prioriteras och det ska bli spännande att ta del av den halvtidsutvärdering som publiceras till våren.

Jag är särskilt glad över att fiskets olika organisationer kom till tals på dagens Fiskeforum. Det var mycket intressant att höra hur de ser på framtiden och vilka möjligheter och utmaningar de står inför.

Imorgon har jag tyvärr inte möjlighet att vara här, men ni har verkligen ett intressant program att se fram emot!

Som exempelvis det allra senaste om den blåfenade tonfiskens återkomst – ett gott exempel på vad en hållbar förvaltning kan bidra till. Det tycker jag att vi ska inspireras och dra lärdom av. Jag har själv studerat och deltagit i det forskningsprojekt som ni kommer att få höra mer om imorgon bitti. Och jag kan vittna om att det är en spektakulär art som nu äntligen har återvänt till våra kuster.

Ni kommer också få möjlighet att lyssna till och diskutera aktuella och viktiga frågor för svenskt fiske. Allt från konsumtionen av svensk fisk och svenska skaldjur till bestånden av rovfisk i Östersjön. Och hur går egentligen förvaltningen av våra fiskbestånd till?

Ja, ni hör ju själva. Är ni intresserade av fisk- och fiskefrågor – vilket jag förmodar att ni alla är - är detta rätt ställe att befinna sig på.

Med dessa ord önskar jag er en fortsatt trevlig konferens. Låt oss tillsammans skapa förutsättningar för såväl livskraftiga fiskbestånd som lönsamma fiskenäringar!