H.K.H. Prins Daniels tal vid invigning av Charlotte Gyllenhammars Osagd

Prinsessan Estelles Skulpturpark, Kungl. Djurgården

(Det talade ordet gäller)

Ers Kungliga Höghet,
Statsrådet,
Mina damer och herrar,
Bästa Charlotte Gyllenhammar,

Jag är så glad att ditt verk Osagd nu står här i sin skogsglänta på Djurgården där den är skapad för att vara. Och vi påminns om tillvarons skörhet när solstrålarna sipprar igenom lövkronorna, ner på skulpturen.

Skulpturens namn må vara Osagd, men för mig säger den mycket. Verket har en kraftfull fysisk närvaro, den är en mänsklig figur, men så gåtfull. Bekant och främmande på en och samma gång.

Den kanske kan påminna oss om de grundläggande band vi har till naturen, eller fascinationen för det övernaturliga.

Prinsessan Estelles kulturstiftelse skapar en skulpturpark på en plats som över lång tid har värnat mötet mellan människor och kultur.

Redan för 200 år sedan ville kung Karl XIV Johan göra denna vackra plats, Rosendal, tillgänglig för allmänheten och berika området med konst. Det var denna tanke och tradition som Kronprinsessan och jag ville bygga vidare på när vid 2019 bestämde oss för att grunda stiftelsen.

Hit till Kungliga Djurgården söker sig miljontals människor varje år från när och fjärran.

Här vill vi erbjuda konstupplevelser som väcker känslor, nyfikenhet, glädje och kanske förundran.

Med Osagd, som är det fjärde verket i skulpturparken, bygger vi vidare på vår vision. Och det känns så bra.

Det är väldigt många som på olika sätt engagerar sig och möjliggör dessa ambitioner och jag vill tacka er alla för era ovärderliga insatser.

Jag vill tacka vår verksamhetschef Sara Sandström Nilsson, vår ordförande i styrelsen Johan Eriksson, styrelsen, konstnärliga rådet, partners, donatorer, Kungliga Djurgårdens förvaltning.

Och det här handlar om att jag och min familj, vi vill skapa någonting som är betydelsefullt, som gör gott för många människor, i många generationer framåt.

Och med de här orden vill jag förklara skulpturen Osagd invigd.