H.M. Konungens tal vid Ungt Ledarskaps seminarium

Börsen, Göteborg

(Det talade ordet gäller)

Kommunfullmäktiges ordförande,
Mina damer och herrar,
Varmt välkomna till dagens seminarium!

I år har jag varit kung och Sveriges statschef i 50 år. Men jag har varit scout ännu längre, i snart 70 år. Stiftelsen Ungt Ledarskaps värdeord – mod, omtanke och handlingskraft – har sin grund i just scoutrörelsen.

Genom mitt engagemang i Scouterna har jag sett vad ungt värdebaserat ledarskap kan åstadkomma. Både för den enskilda individen i form av personlig utveckling, men också för möjligheten att göra gott i samhället. Det är ett ledarskap som strävar efter att göra världen bättre.

I dag står samhället inför en rad olika utmaningar och svårigheter. Här har det värdebaserade ledarskapet en central roll att spela.

Att leda värdebaserat är att leda utifrån sina värderingar, att stå stadigt rotade i dem. Det blir extra viktigt i osäkra tider och när samhällsklimatet är alltmer polariserat.

Ni unga ledare är alla unika individer och kan på ert alldeles eget sätt bidra till samhället. Men ni behöver få utrymme, verktyg och förutsättningar för att kunna bidra. Vi som funnits med längre behöver skapa detta utrymme, ge er en plattform.

Seminariet Ungt Ledarskap är just en sådan plattform och mötesplats. Det ger möjlighet till möten över sektorsgränser, och över generationsgränser.

Jag vill än en gång hälsa alla varmt välkomna till en utmanande och inspirerande eftermiddag!

Ta vara på dagens samtal och de kontakter ni knyter här!