H.K.H. Kronprinsessans tal vid namngivningen av Victoriaslussen

Slussen, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Kommunfullmäktiges ordförande,
Kommunstyrelsens ordförande,
Mina damer och herrar,

Genom seklerna har en sluss funnits på denna plats, mitt i vår huvudstad, och sammanbundit Mälaren och Saltsjön.

Den gamla slussen var ju döpt efter min anfader, kung Karl XIV Johan.

Fram till för bara några år sedan stod han staty här, på dåvarande Karl Johans torg.

Men när Stockholms stad inledde bygget av den nya slussen så passade vi på att ta hem honom till Slottsbacken. Kanske har han en lite mindre händelserik tillvaro där, men vi är glada att ha honom hemma!

Jag är hedrad över att staden nu vill låta mig gå i Karl Johans fotspår genom att ge den nya slussen mitt namn.

För mig är det också en påminnelse om vikten av att fortsätta sätta ljus på vattenfrågorna. De är avgörande för vår framtid. Inte bara för oss här i Mälardalen utan i hela världen. Och inte bara en vattenvecka som denna, utan alla veckor.

Det är en stor ära för mig att i dag ge den nya slussen namnet Victoriaslussen.

Må den vara till gagn för Mälardalens befolkning och för kommande generationer!