H.K.H. Prins Carl Philips tal vid återinrättandet av Västernorrlands regemente

Sollefteå

(Det talade ordet gäller)

Försvarsministern,
Överbefälhavaren,
landshövdingar,
officerare, civila och soldater,
mina damer och herrar!

Vi är här i dag för återupprättandet av Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår.

Det här är inte första gången dessa två enheter står under befäl i ett och samma regemente.

I dag för 375 år sedan, den 16 januari 1646, ett år efter freden i Brömsebro där Jämtland och Härjedalen hade blivit svenska landskap, sattes ett nytt regemente upp.

Stommen utgjordes av soldater från Ångermanland, Medelpad och Jämtland.

I dag återuppstår regementet. Och här kommer man nu återigen att utbilda lokalt rekryterade infanterisoldater, varav många hör hemma i dessa landskap.

Det här är viktigt för regionen – och för Sverige!

Jag vill framföra mina varmaste välgångsönskningar till alla er som nu ska organisera och sätta upp regementet.

På Hans Majestät Konungens uppdrag förklarar jag härmed Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår, I 21, återupprättat!

H.K.H. Prins Carl Philip

En lokal förankring med en stark försvarsvilja är grunden för Försvarsmaktens tillväxt och beredskap i Nedre Norrland.

Jag är glad för att jag i dag har möjligheten att förrätta denna ceremoni.

Jag är övertygad om att Västernorrlands regemente med ett fortsatt stort stöd från kommunerna kommer att bidra till en positiv utveckling av Sollefteå och Östersund.

Och jag vill framföra mina varmaste välgångsönskningar till alla er som nu ska organisera och sätta upp regementet.

På Hans Majestät Konungens uppdrag förklarar jag härmed Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår, I 21, återupprättat!