H.M. Konungens tal vid invigningen av nya Slussbron

Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar.

Slussen knyter samman de norra och södra delarna av vår huvudstad.
Den förenar Mälaren och Saltsjön.
Men den är också en viktig länk mellan vår historia och vår framtid.

Det är nästan 400 år sedan Stockholms första sluss öppnade här. Den som fick heta Drottning Kristinas sluss.

Sedan dess har man byggt om här ungefär vart hundrade år.

Först behövdes det mer utrymme för båtarna som passerade. Sedan kom bilarna. Och tunnelbanan. Och i dag är det nya trafikutmaningar som ska mötas, bland annat i form av allt fler cyklister.

Så det är kanske inte så konstigt att just den här platsen har sett så olika ut genom årens lopp.

Slussen har helt enkelt alltid varit i tiden. Och förändrats med den. Precis som resten av vår vackra huvudstad.

Mina damer och herrar: I oktober 1935 invigdes den så kallade Klöverblads-slussen av min farfarsfar, kung Gustaf V.

Med vid det tillfället var också min farfar Gustaf Adolf, som då var kronprins, liksom min far, arvprins Gustaf Adolf.

Och i dag, 85 år och tio dagar senare, står jag här i sällskap av min dotter, Kronprinsessan och lilla Prinsessan Estelle, redo att inviga den nya Slussbron – eller Guldbron som den kommit att kallas.

Vi är mycket glada att kunna vara med vid detta högtidliga tillfälle. Och alldeles strax, när bandet är klippt, ska vi få korsa bron i sällskap med representanter för nästa generations stockholmare.

Mina damer och herrar,

Den nya slussanläggningen ska bidra till att minska risken för översvämningar runt Mälaren, och därmed trygga både bebyggelse och dricksvatten för hela Mälardalen. En angelägen fråga i ljuset av pågående klimatförändringar.

Ombyggnaden av Slussen är visserligen långtifrån klar. Vi står mitt i en byggarbetsplats, med allt vad det innebär. Och, ja, så kommer det att vara för ganska lång tid framöver.

Men den nya bron är en viktig milstolpe, i Slussenprojektet och i Stockholms historia.

Och när den nu öppnar för trafik, så länkar den samman inte bara norr och söder, utan också dagens och morgondagens Stockholm.

Må den vara till nytta och glädje för många generationers huvudstadsbor och besökare.

Härmed förklarar jag den nya Slussbron invigd!