Kungaparet besökte Jämtlands län

Den 8 april besökte Kungen och Drottningen Jämtlands län för att uppmärksamma insatser med anledning av covid-19-pandemin.

Kungaparet tillsammans med elever i Parkskolans introduktionsklass för nyanlända barn från Ukraina.

Kungaparet tillsammans med elever i Parkskolans introduktionsklass för nyanlända barn från Ukraina. Foto: Pontus Lundahl/TT

Hösten 2020 började Kungafamiljen besöka Sveriges län för att möta invånare, myndigheter, företag och organisationer med anledning av pandemin. I och med dagens besök i Jämtlands län har Kungafamiljen besökt Sveriges alla län där pandemin varit den huvudsakliga frågeställningen.

Kungaparets besök i Jämtlands län ägde rum i Östersund och Jämtlands landshövding Marita Ljung var värd för besöket.

Kungaparet hälsas välkomna till residenset av landshövdingen i Jämtlands län Marita Ljung.

Kungaparet hälsas välkomna till residenset av landshövdingen i Jämtlands län Marita Ljung. Foto: Pontus Lundahl/TT

Besöket i länet inleddes med ett möte på landshövdingens residens. Där berättade representanter från Länsstyrelsen Jämtlands län, Östersunds kommun och Region Jämtland Härjedalen om hur pandemin påverkat länet, hur situationen ser ut för närvarande samt hur de ser på framtiden.

Efter det inledande mötet på residenset besökte Kungaparet Östersunds sjukhus.

Östersunds sjukhus

På Östersunds sjukhus samtalade Kungaparet med representanter inom hälso- och sjukvården. Medarbetarna berättade bland annat om hur de arbetat med ”triagering” – bedömning av patienternas allvarlighetsgrad – på akutmottagningen. Efter samtalet besökte Kungaparet sjukhusets intensivvårdsavdelning.

Kungaparet under besöket på Östersunds sjukhus.

Kungaparet under besöket på Östersunds sjukhus. Foto: Pontus Lundahl/TT

Mitt­universi­tetet och Parkskolan

Eftermiddagen inleddes på Mittuniversitetet där Kungaparet fick samtala med medarbetare vid Institutionen för omvårdnad (OMV). De besökte även skolans kliniska träningsanläggning med patientsimulator.

På den kliniska träningsanläggningen fick Kungaparet se hur man arbetar med patientsimulatorer.

På den kliniska träningsanläggningen fick Kungaparet se hur man arbetar med patientsimulatorer. Foto: Pontus Lundahl/TT

Därefter besökte Kungaparet Parkskolan där elever i klass 4–9 går. På skolan fick Kungaparet möta medarbetare som arbetar i en introduktionsklass som riktar sig till nyanlända elever från Ukraina.

Drottningen tillsammans med Adrian från Ukraina som börjat i Parkskolans introduktionsklass.

Drottningen tillsammans med Adrian från Ukraina som börjat i Parkskolans introduktionsklass. Foto: Pontus Lundahl/TT

Museet Jamtli

På museet Jamtli fick Kungaparet information om hur verksamheten påverkats av pandemin, vilka utmaningar man erfarit samt vilka nya lösningar som blivit en positiv konsekvens.

Därefter fick Kungaparet en rundvisning av museets basutställning, Överhogdals-bonaden, Nationalmuseum Jamtli och utställningen Nordiska myter.

Kungaparet fick en guidad visning i museet Jamtli och fick bland annat se en fotoutställning om rennäringen.

Kungaparet fick en guidad visning i museet Jamtli och fick bland annat se en fotoutställning om rennäringen. Foto: Pontus Lundahl/TT

Middag på residenset

Dagen avslutades med middag på landshövdingens residens dit ett urval av de personer som Kungaparet mött under dagen var inbjudna, samt Svenska skidskytteförbundets generaldirektör Rikard Grip och skidskyttarna Hanna Öberg och Sebastian Samuelsson.

Kungafamiljen besöker Sveriges län

Med anledning av den pågående covid-19-pandemin besöker medlemmar i Kungafamiljen, på initiativ av H.M. Konungen, Sveriges 21 län.

De fyra första besöken genomfördes hösten 2020, men med anledning av den andra vågen av pandemin pausades besöken och återupptogs igen under hösten 2021.

Kungen vill genom besöken visa deltagande med de drabbade och uppmärksamma lokala insatser inom olika samhällssektorer.

Läs mer om alla tidigare besök

Samtliga besök har genomförts under former anpassade efter pandemin och i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.