Kronprinsessparet besökte Kronobergs län

Fredagen den 15 oktober besökte Kronprinsessan och Prins Daniel Kronobergs län för att uppmärksamma insatser med anledning av covid-19-pandemin.

Kronprinsessparet samtalar med två boenden på Högåsens särskilda boende i Alvesta.

Kronprinsessparet samtalar med två boenden på Högåsens särskilda boende i Alvesta. Foto: Pontus Lundahl/TT

Kronprinsessparets besök ägde rum i Alvesta och Växjö och landshövding Maria Arnholm med make Magnus Wallgren var värdar för besöket.

Högåsens särskilda boende

Kronprinsessan och Prins Daniel inledde dagen på Högåsens särskilda boende i Alvesta. Boendet var den plats i länet som först drabbades av pandemin. Vid besöket berättade vårdpersonal om upplevelserna av pandemin och de erfarenheter de tagit med sig. Besöket avslutades utomhus där Kronprinsessparet fick möjlighet att samtala med två omsorgstagare på boendet.

Kronprinsessparet välkomnas till Högåsens särskilda boende.

Kronprinsessparet välkomnas till Högåsens särskilda boende. Foto: Pontus Lundahl/TT

Landshövdingens residens

Därefter åkte Kronprinsessparet till landshövdingens residens i Växjö. På plats fanns representanter från länsstyrelsen, Ljungby kommun, Region Kronoberg och hotell- och restauranggruppen PM & Vänner som gav Kronprinsessparet en lägesbild av hur pandemin påverkat länet och deras verksamheter, samt vilka lärdomar de tagit till sig.

Därefter uppträdde gruppen "Ensemble Cor" som består av 25 personer med funktionsvariationer. En dag i veckan träffas ensemblen och arbetar med sång, skådespeleri, dans och musik. Vid besöket berättade deltagarna för Kronprinsessparet om hur pandemin påverkat deras verksamhet.

Ensemble Cor avslutade med att bjuda på ett antal nummer som bestod av diktläsning, dans, trolleri och sång.

Ensemble Cor avslutade med att bjuda på ett antal nummer som bestod av diktläsning, dans, trolleri och sång. Foto: Pontus Lundahl/TT

Möte med företag

Besöket fortsatte till skogsägarföreningen Södra där representanter från Södra samt företagen Asa herrgård, European Speedrunner Assembly, Norrvidinge of Sweden och massabruket i Mönsterås deltog. Tillsammans berättade de för Kronprinsessparet om hur pandemin påverkat deras verksamheterna.

Samtal med företagare i Kronobergs län.

Samtal med företagare i Kronobergs län. Foto: Ulrika Näsholm/Kungl. Hovstaterna

Arenastaden

Besöket avslutades på Arenastaden i Växjö som är ett centrum för idrott, utbildning, ledarskap och evenemang. Med vid besöket var representanter från Växjö kommun och Dansklubben Sing. Avslutningsvis fick Kronprinsessparet träffa diskuskastaren Daniel Ståhl och kulstötaren Fanny Roos tillsammans med deras tränare Vésteinn Hafsteinsson.

Kronprinsessparet tillsammans med diskuskastaren Daniel Ståhl och tränaren Vésteinn Hafsteinsson.

Kronprinsessparet tillsammans med diskuskastaren Daniel Ståhl och tränaren Vésteinn Hafsteinsson. Foto: Pontus Lundahl/TT

Kungafamiljen besöker Sveriges län

Med anledning av den pågående covid-19-pandemin besöker medlemmar i Kungafamiljen, på initiativ av H.M. Konungen, Sveriges 21 län.

De fyra första besöken genomfördes hösten 2020, men med anledning av den andra vågen av pandemin pausades besöken och återupptogs igen under hösten 2021.

Kungen vill genom besöken visa deltagande med de drabbade och uppmärksamma lokala insatser inom olika samhällssektorer.

Kommande besök till Sveriges län planeras enligt följande:

Oktober

  • Torsdagen den 28 oktober besöker Kungaparet Hallands län

November

  • Torsdagen den 11 november besöker Kronprinsessparet Dalarnas län
  • Fredagen den 26 november besöker Kronprinsessparet Skåne län
  • Måndagen den 29 november besöker Kungaparet Jämtlands län

Läs mer om tidigare besök:

Samtliga besök genomförs under former anpassade efter den pågående pandemin och i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Till toppen