Kronprinsessparet besökte Södermanlands län

Torsdagen den 22 oktober besökte Kronprinsessan och Prins Daniel verksamheter i Södermanlands län för att uppmärksamma insatser med anledning av covid-19-pandemin.

Kronprinsessan och Prins Daniel besökte Rinman gymnasiesärskola i Eskilstuna.

Kronprinsessan och Prins Daniel besökte Rinman gymnasiesärskola i Eskilstuna. Foto: Jonas Ekströmer/TT

”I dag tillbringade vi förmiddagen på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm. Sjukvården är en viktig spelare för att få vårt samhälle att klara av den här pandemin. Vi är oerhört imponerade av sjukhusmedarbetarnas berättelser om hur de har löst svåra situationer under dessa månader.

Vår dag i Södermanlands län avslutades i Eskilstuna. Den framåtanda som genomsyrade de möten vi hade på företag, skola och hos Scenkonst Sörmland var inspirerande och mycket hoppingivande.

Tack, Sörmland!”

Värd under besöket var landshövding Beatrice Ask.

Kullbergska sjukhuset, Katrineholm

Kronprinsessan och Prins Daniel inledde dagen med att besöka Kullbergska sjukhuset i Katrineholm för att få information om hur covid-19-pandemin påverkat sjukvården i länet och hur situationen ser ut i dagsläget.

Under besöket gjorde Kronprinsessparet en rundvandring på sjukhuset där medarbetare och sjukhusledning informerade om hur olika delar av verksamheten ställt om under pandemin och hur man arbetat med krisstöd.

Kronprinsessan och Prins Daniel i samtal med medarbetare på Kullbergska sjukhuset.

Kronprinsessan och Prins Daniel i samtal med medarbetare på Kullbergska sjukhuset. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Rinman gymnasiesärskola, Eskilstuna

Kronprinsessparet besökte därefter Rinmans gymnasiesärskola i Eskilstuna. Under besöket träffade Kronprinsessparet bland annat elever och lärare från hälsa-, vård- och omsorgsprogrammet samt individuella programmet som berättade om hur skolan, elever och lärare anpassat sig till den rådande pandemin.

Kronprinsessparet deltog vid en hemkunskapslektion på Rinman gymnasiesärskola.

Kronprinsessparet deltog vid en hemkunskapslektion på Rinman gymnasiesärskola. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Familjekök design AB

Vid ett efterföljande besök på företaget Familjekök design AB fick Kronprinsessparet en redogörelse för hur arbetsmarknaden i Eskilstuna har påverkats av pandemin samt hur kommunen arbetar med arbetsmarknadsfrågor. Företagaren Rania Matar berättade om situationen för sitt företag Familjekök design AB. Medverkade vid besöket gjorde också representanter från Eskilstuna kommun och Nyföretagarcentrum.

Kronprinsessparet besökte företaget Familjekök design AB, här i samtal med verkställande direktör Rania Matar.

Kronprinsessparet besökte företaget Familjekök design AB, här i samtal med verkställande direktör Rania Matar. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Scenkonst Sörmland

Som avslutning på besöket i Södermanland fick Kronprinsessparet en beskrivning av kulturlivet i länet samt mer specifikt hur Scenkonst Sörmland anpassat sina verksamheter under pandemin. Vid besöket träffade Kronprinsessparet även en av de ensembler som repeterar i lokalerna.

Kronprinsessparet tillsammans med en av de ensembler som repeterar i Scenkonst Sörmlands lokaler.

Kronprinsessparet tillsammans med en av de ensembler som repeterar i Scenkonst Sörmlands lokaler. Foto: Jonas Ekströmer/TT