Prins Carl Philip återinrättade Västernorrlands regemente

Söndagen den 16 januari besökte H.K.H. Prins Carl Philip Sollefteå för att, på H.M. Konungens uppdrag, återinrätta Västernorrlands regemente I 21.

Prins Carl Philip talade vid återinrättandet av Västernorrlands regemente.

Prins Carl Philip talade vid återinrättandet av Västernorrlands regemente. Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten

Försvarsmaktens återetablering av Västernorrlands regemente sker på uppdrag av regeringen utifrån riksdagens beslut. Regementet kommer att bedriva verksamhet i Sollefteå, samt i Östersund där det sker genom Jämtlands fältjägarkår.

Vid dagens ceremoni, som även bevistades av försvarsministern och överbefälhavaren, sade Prins Carl Philip bland annat:

Jag vill framföra mina varmaste välgångsönskningar till alla er som nu ska organisera och sätta upp regementet.

På Hans Majestät Konungens uppdrag förklarar jag härmed Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår, I 21, återupprättat!

H.K.H. Prins Carl Philip

Med anledning av gällande covid-restriktioner arrangerades ceremonin utomhus.

Invigning i regementsparken vid Hågesta i Sollefteå.

Invigning i regementsparken vid Hågesta i Sollefteå. Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten

Försvarsmakten etablerar nya förband