Kronprinsessan återinrättade Älvsborgs amfibieregemente

Fredagen den 1 oktober besökte H.K.H. Kronprinsessan Göteborgs garnison för att, på H.M. Konungens uppdrag, återinrätta Älvsborgs amfibieregemente, Amf 4.

Kronprinsessan vid dagens besök på Amf 4.

Kronprinsessan vid dagens besök på Amf 4. Foto: Kim Svensson/Försvarsmakten

I samband med försvarsbeslutet 2004 avvecklades amfibieregementet och verksamheten vid garnisonen har bestått av Försvarsmedicincentrum, 17:e bevakningsbåtskompaniet, 132:e säkerhetskompani sjö samt 5:e amfibiebataljonen. I dag hissades flaggan över Älvsborgs amfibieregemente, Amf 4, som återigen är ett eget förband.

Parad för fanorna under ceremonin.

Parad för fanorna under ceremonin. Foto: Kim Svensson/Försvarsmakten

Vid dagens ceremoni, där även överbefälhavaren och försvarsministern deltog, sade Kronprinsessan bland annat:

Att försvara västkusten har alltid varit av stor vikt för vårt land. Från Älvsborgs fästning på 1300-talet fram till i dag. Det gäller inte minst hamnar för vår import och export.

Tillförsel av ett regemente med en ny amfibiebataljon kommer i hög grad att öka vår förmåga att vid behov skydda dessa.

H.K.H. Kronprinsessan

Kronprinsessan avslutade sitt tal med att, på H.M. Konungens uppdrag, förklara Älvsborgs amfibieregemente återinvigt.

Soldater uppställda för ceremonin.

Soldater uppställda för ceremonin. Foto: Kim Svensson/Försvarsmakten

Möte med befäl och soldater

Vid ankomst till Göteborgs garnison hälsades Kronprinsessan välkommen av Älvsborgs amfibieregementes chef överste Fredrik Herlitz som berättade om verksamheten. Därefter fick Kronprinsessan en visning av regementsområdet samt möjlighet att samtala med befäl och soldater ur sjukhuskompaniet.

Efter ceremonin fick Kronprinsessan en förevisning av materiel samt möjlighet att samtala med befäl och soldater ur 17:e bevakningsbåtskompaniet samt 132. säkerhetskompani sjö.

Soldater ur sjukhuskompaniet.

Soldater ur sjukhuskompaniet. Foto: Kim Svensson/Försvarsmakten

Försvarsmakten etablerar nya förband

Försvarsmakten etablerar under kommande månader nya regementen och en ny flygflottilj.

Förra veckan återupprättade Kungen Norrlands dragonregemente i Arvidsjaur.

Läs mer på Försvarsmaktens hemsida