Tronföljarens roll

Tronföljarens roll

Kronprinsessan inträder som tillfällig riksföreståndare när Kungen är förhindrad att fullgöra sina uppgifter som statschef, till exempel vid utlandsresa till avlägsen eller svårtillgänglig ort.

Som tronföljare förbereder Kronprinsessan sin roll som statschef på flera sätt och arbetar tillsammans med Kungen för att få inblick och information i nationella och internationella frågor.

Förutom sin egen programverksamhet deltar hon i Utrikesnämnden och konseljer samt vid statsceremonier som inkommande statsbesök, riksmötets öppnande och nationaldagsfirandet.

Tillsammans med Prins Daniel genomför Kronprinsessan också officiella besök utomlands, som genomförs i samråd med regeringen.