Kungafamiljens engagemang och beskyddarskap

Kungafamiljens engagemang och beskyddarskap

Utöver de statsceremoniella och representativa uppgifterna enligt grundlagen är Kungafamiljen på olika sätt engagerad i angelägna samhällsfrågor.

Genom engagemang och beskyddarskap främjas det arbete som organisationer, föreningar och institutioner utför.