H.M. Konung Carl XVI Gustaf

H.M. Konung Carl XVI Gustaf

Klimat, miljö och natur

Kungen är djupt engagerad i klimat- och miljöfrågor och har breda kunskaper inom båda dessa områden. Kungen är sedan 1988 ordförande i den svenska organisationen av Världsnaturfonden, WWF.

Flera av Kungens programpunkter under senare år omfattar svenskt jord- och skogsbruk samt fiskefrågor. Det handlar exempelvis om utvecklingen av svensk mat under rubriken ”från jord till bord”.

Kungen är också djupt engagerad i frågor kring den svenska skogen och skogsnäringens möjligheter i omställningen till en mer hållbar bioekonomi och ett fossilfritt samhälle, exempelvis frågor kring biobränslen och hållbart bostadsbyggande.

Scoutrörelsen och Ungt Ledarskap

Kungen har sedan barndomen deltagit i scoutaktiviteter av olika slag både i Sverige och utomlands. Kungen är hedersordförande i Scouterna och sedan 1977 hedersordförande i World Scout Foundation.

Inför Kungens 60-årsdag bildades Konung Carl XVI Gustafs Insamlingsstiftelse Ungt Ledarskap, med syfte att främja ungdomars utbildning i ledarskap utifrån de värderingar som kommer till uttryck i scoutrörelsen. Det sker genom utdelning av stipendier till välförtjänta unga ledare för vidare utbildning i ledarskap, stöd till scoutrörelsens ledarskapsutbildning samt som stöd till unga människors utveckling och utbildning i ledarskap inom näringsliv, offentlig sektor och ideella organisationer.

Teknik- och industriutveckling

Kungen har under flera år lett delegationsresor, så kallade Royal Technology Missions, i regi av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Syftet med dessa delegationsresor är att, tillsammans med representanter för forskning, näringsliv och myndigheter, studera teknologiskt och industriellt kunnande samt stimulera samarbeten inom dessa områden.