H.M. Drottning Silvia

H.M. Drottning Silvia

World Childhood Foundation

År 1999 tog Drottningen initiativet att grunda stiftelsen World Childhood Foundation. Stiftelsen, där Drottningen är hedersordförande och även Prinsessan Madeleine är verksam, ska verka för förbättrade villkor för utsatta barn och barn som riskerar att utsättas för våld eller sexuella övergrepp. Stiftelsen har genom åren gett stöd till över 1000 projekt i ett stort antal länder.

Global Child Forum

2009 initierade Kungafamiljen Global Child Forum. Stiftelsen är ett forum för att inom näringslivet öka kunskapen om barns rättigheter och att stödja företag att med hjälp av effektiva verktyg integrera dessa perspektiv i sina verksamheter.

Silviahemmet

På Drottningens initiativ grundades stiftelsen Silviahemmet 1996. Drottningen är ordförande i styrelsen. Stiftelsen Silviahemmet främjar forskning och utbildning och i samarbete med Sophiahemmet Högskola och Karolinska Institutet bedrivs utbildning av biståndshandläggare, undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och läkare inom demensvården. Silviahemmet certifierar även hela vårdenheter i demensvård.

Mentor Foundation

1994 grundade Drottningen stiftelsen Mentor International Foundation, som arbetar för att ge ungdomar självkänsla och kraft att växa genom mentorskap. Visionen är en värld där unga får växa och utvecklas hälsosamt och drogfritt. Över 100 000 ungdomar i Sverige har deltagit i Mentors program.

Förutom i Sverige finns Mentor i Lettland, Mellanöstern, Sverige, Tyskland och USA. Dessutom verkar Mentor Arabia som regional samordnare av verksamheter i 22 arabländer. Drottningen är president i Mentor International Foundation och hedersledamot i Mentor Sverige.