H.K.H. Kronprinsessans tal vid återinvigning av Älvsborgs amfibieregemente

Göteborgs garnison

(Det talade ordet gäller)

Försvarsministern, överbefälhavaren, landshövdingen, befäl, soldater och civila vid Älvsborgs amfibieregemente och Göteborgs garnison,

Som hertiginna av Västergötland är det förstås extra speciellt att närvara vid denna återetablering av ett förband på västkusten.

Att försvara västkusten har alltid varit av stor vikt för vårt land. Från Älvsborgs fästning på 1300-talet fram till i dag. Det gäller inte minst hamnar för vår import och export.

Tillförsel av ett regemente med en ny amfibiebataljon kommer i hög grad att öka vår förmåga att vid behov skydda dessa.

Återetableringen av förbandet sker på klassisk mark. Redan i dag har Försvaret verksamhet här i form av Försvarsmedicincentrum. Nu understryks ytterligare vikten av detta område, och den maritima betydelsen av denna landsdel.

Amfibieregementet kommer också att bidra till en fortsatt positiv utveckling av Västra Götaland och Göteborgs kommun.

Jag vill framföra ett tack till dem som har arbetat hårt för att göra detta möjligt. Och jag önskar personalen vid Älvsborgs Amfibieregemente och Göteborgs garnison varmt lycka till!

Härmed förklarar jag, på Hans Majestät Konungens uppdrag , Älvsborgs amfibieregemente återinvigt.