H.K.H. Prins Daniels tal till Patientriksdagen

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar.
Kära deltagare i Patientriksdagen.

När vi handlar på nätet, oavsett vad vi köper, kommer ofta ett mail med ett frågeformulär.

Vad tycker du om varan? Leveransen? Hur upplevde du kundservicen? Har du förbättringsförslag?

Varför får vi de där mejlen? Jo, för att den kunskapen som kunden kan bidra med, den är bokstavligt talat guld värd för företaget. Den är till och med en av de främsta framgångsfaktorerna, att lära känna sina kunder på djupet.

En patients kunskap borde också vara guld värd, för den som vill utveckla sjukvården. Ändå verkar det vara förvånansvärt sällan som den efterfrågas.

Missförstå mig inte: Sverige har på många sätt en helt enastående sjukvård, med engagerade medarbetare som ser varje patient. Det finns väldigt mycket hjärta och omtanke hos människor som väljer att arbeta inom vården. Och jag hade själv inte varit här i dag utan den fantastiska vård som fanns där när jag var sjuk.

Men, att något är bra betyder inte att det inte kan bli bättre.

Jag är optimist:
Jag tror att det sista framsteget inte är uppnått än.
Jag tror att fler sjukdomar kan botas och förebyggas.
Jag tror att fler liv kan räddas, förlängas och förbättras.
Och jag är helt övertygad om att nyckeln till det är kunskap och innovation.

Därför, kära deltagare, är det så viktigt att era kunskaper och erfarenheter tas tillvara. Så att sjukvården kan lära sig, utvecklas och bli ännu bättre. Det vinner vi alla på. Sjuka som friska.

Och där är ert arbete, i patientföreningarna, ute i landet och här i Patientriksdagen, helt centralt.

Någon har sagt, "den friske har tusen önskningar, den sjuke har bara en".

Jag vet att ni är många här i dag som verkligen förstår innebörden i de orden.

Ni vet hur det är att leva med en allvarlig sjukdom eller funktionsvariation.
Ni vet vad det kostar i tid och kraft.

Och just därför är jag så imponerad av ert arbete – hur ni väljer att kämpa inte bara för er själva, utan för andra.

Ert engagemang betyder så mycket, för så många människor i vårt land. Människor som kanske inte alltid orkar höja rösten själva.

Så, kära deltagare, tack för möjligheten att vara med här i dag. Och tack för det arbete som ni lägger ner. Och varmt lycka till med Patientriksdagen 2020!