Medaljförläningar 6 juni 2024

Kungen har beslutat om medaljförläningar för H.M. Konungens medalj och medaljen Litteris et Artibus.

Detaljbild av H.M. Konungens medalj. Foto: Jonas Borg/Kungl. Maj:ts Orden

H.M. Konungens medalj, tidigare kallad Hovmedaljen, från 1800-talets förra hälft förlänas för särskilda förtjänster.

Litteris et Artibus instiftades 1853 av kronprins Carl (XV). Litteris et Artibus är latin och betyder vetenskap och konst. Medaljen utdelas för framstående konstnärliga insatser inom främst musik, scenisk framställning och litteratur.

H.M. KONUNGENS MEDALJ

12:e storleken i Serafimerordens band

F d ständige sekreteraren i Svenska Akademien Peter Englund
för framstående insatser inom svenskt akademiväsende

Professor Göran K Hansson
för ledande insatser inom svenskt akademiväsende

F d förste vice talman, ordförande Åsa Lindestam
för framstående politikergärning

Ambassadör Fredrik Löjdquist
för framstående insatser inom svensk utrikesförvaltning och europeisk säkerhetspolitik

12:e storleken i högblått band

Styrelseordförande Caroline Berg
för betydande insatser inom svenskt och internationellt näringsliv

Biskop Åke Bonnier
för betydande insatser inom svenskt och internationellt kyrkoliv

Ambassadör Tobias Thyberg
för betydande insatser inom svensk utrikesförvaltning

8:e storleken i Serafimerordens band

Skådespelare Petra Brylander
för förtjänstfulla insatser som teaterchef

Kommendörkapten Anders Hörnfeldt
för betydande insatser rörande Sveriges marina kulturarv

Artist och modeskapare Christer Lindarw
för framstående insatser inom svensk underhållning

Generalsekreterare Helén Ottosson Lovén
för förtjänstfulla insatser inom svenskt kyrkoväsen

Professor Jonas Ludvigsson
för framstående forskningsinsatser inom pediatrik och inflammatoriska tarmsjukdomar

Professor Anders Piltz
för framstående insatser inom gudstjänstliv, lärdomshistoria och kulturdebatt

Koncernchef, styrelseordförande Louise Svanberg
för betydande insatser inom svenskt näringsliv och internationellt samarbete

Fd verkställande direktör Per-Olof Wedin
för framstående insatser inom svensk skogsnäring

Ständige sekreterare Fredrik Wetterqvist
för betydande insatser inom svenskt akademiväsende

8:e storleken i högblått band

Förbundskapten Janne Andersson
för betydelsefulla insatser inom svensk fotboll

Museichef, fil. mag Peter Johansson
för betydelsefulla insatser inom svenskt och afrikanskt museiväsende

Kock, programledare och kokboksförfattare Tina Nordström
för betydande insatser inom svensk gastronomi

5:e storleken i högblått band

Fil. dr Olle Larsson
för betydande insatser inom historieämnet

Ordförande Rickard Svedjesten
för framstående insatser inom svensk fjällräddning

MEDALJEN LITTERIS ET ARTIBUS

Skådespelare Lennart Jähkel
för framstående konstnärliga insatser som skådespelare

Musiker, sångare, låtskrivare och producent Laleh Pourkarim
för framstående konstnärliga insatser inom svenskt musikliv

Författare Ingela Strandberg
för framstående konstnärliga insatser som poet

Sopran Elisabet Strid
för framstående konstnärliga insatser inom svenskt musikliv

Gitarrist och kompositör Georg ”Jojje” Wadenius
för framstående konstnärliga insatser inom svenskt musikliv

Skådespelare Nina Zanjani
för framstående konstnärliga insatser som skådespelare

Medaljutdelning sker på Kungl. Slottet torsdagen den 13 juni.

Författaren och psykologen Hédi Fried som överlevde Auschwitz och Bergen-Belsen fick ta emot Serafimermedaljen 2019.

Sök medaljförläning

Här kan du söka efter vem som har förlänats en viss medalj och när det skedde.

Presskontakter

Informationsavdelningen