Inbjudan till pressbriefing

För första gången på nästan 50 år delar staten återigen ut ordnar till svenska medborgare som gjort exceptionella insatser för landet. Fredag, den 31 maj, äger den första ordensutdelningen rum.

Vad är en orden? Vem kan få den? Vem har valt ut mottagarna?

För att svara på frågor och informera bjuder Kungl. Hovstaterna och Kungl. Maj:ts Orden in till en pressbriefing tisdag den 28 maj kl. 11.00 på Kungl. Slottet.

Vi berättar om processen bakom det återuppväckta ordensväsendet, ordensrådets och ordenskansliets arbete samt de olika ordnarnas bakgrund och betydelse.

Under pressbriefingen medverkar ordensrådets ordförande Björn von Sydow, ordenskansler Svante Lindqvist och vice ordenskansler Per Sandin.

Vänligen anmäl ditt deltagande till press@kungahuset.se senast tisdag den 28 maj kl. 09.00.

Presskontakter

Informationsavdelningen