Serafimerringning för Martti Ahtisaari

Republiken Finlands förutvarande president Martti Ahtisaari avled den 16 oktober 2023 i en ålder av 86 år. Martti Ahtisaari hedras fredagen den 10 november med serafimerringning i Riddarholmskyrkan.

Serafimerringningen pågår under en timme, mellan kl. 12.00–13.00, och genomförs på samma dag som den förutvarande presidentens statsbegravning äger rum i Helsingfors domkyrka.

Procession

Presidentens serafimersköld kommer att föras i procession från Kungl. Slottet till Riddarholmskyrkan kl. 11.45. Skölden står därefter uppställd i koret under serafimerringningen.

President Martti Ahtisaari utnämndes till riddare av Kungl. Serafimerorden år 1994 i samband med statsbesöket till Sverige. Han mottog därefter Serafimerordens kedja vid DD.MM. Konungen och Drottningens statsbesök till Finland 1996.

Allmänheten och media äger under ceremonin tillträde till Riddarholmskyrkan.

Kungl. Serafimerorden

Presskontakter

Informationsavdelningen