Prins Daniel vid seminarium om fysisk aktivitet hos unga

Den 11 april deltog Prins Daniel vid ett seminarium på Gymnastik- och idrottshögskolan om fysisk aktivitet hos barn och unga.

Prins Daniel höll tal under seminariet på GIH.

Prins Daniel höll tal under seminariet på GIH. Foto: Daniel Bengtsson/Stella Pictures

Seminariet Hur kan vi få barn och unga att röra sig mer i vardagen? arrangerades med syftet att ge en bild av utmaningarna rörande bristande fysisk aktivitet samt diskutera förslag för att främja en förbättrad hälsa bland barn och unga.

Prins Daniel höll ett tal under seminariet och sade bland annat:

Endast två av tio barn når rekommendationen om 60 minuters fysisk aktivitet per dag. [...]

Vi måste få alla som har möjlighet att påverka att känna att det här är akut.

H.K.H. Prins Daniel

Under seminariet deltog bland andra statsrådet Jakob Forssmed som redogjorde för hur regeringen ser på de förslag som Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet nyligen lämnat.

I seminariet medverkade därutöver representanter från Gymnastik- och idrottshögskolan, Hjärt-lungfonden, Folkhälsomyndigheten, Statens skolverk, Generation Pep, Bris, SLU, Tankesmedjan Movium, Svenskt friluftsliv, Naturvårdsverket, Riksidrottsförbundet samt Luleå tekniska universitet.

Pep-rapporten 2024

Prins Daniel deltog vid seminariet tillsammans med Generation Pep som arbetar med att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och vilja att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Organisationen grundades av Kronprinsessparet 2016 tillsammans med svenska företag, stiftelser och ideella organisationer.

Den 10 april i lanserade Generation Pep sin årliga rapport. Pep-rapporten bygger på en enkätundersökning bland barn och ungdomar i Sverige i åldrarna 4–17 år om hur de rör på sig, vad de äter och faktorer runt barnen som har samband med levnadsvanorna.

Ta del av Pep-rapporten 2024