Prins Carl Philip hos 75-års­jubilerande Hushållnings­sällskapet

Prins Carl Philip besökte i dag Hushållningssällskapets förbundsstämma i Stockholm. Sällskapet, som firar 75 år, bedriver bland annat rådgivning för lantbruket och landsbygdens utveckling.

Prinsen togs emot av styrelseordförande Maria Norrfalk och förbundsdirektör Bo Selerud.

Prinsen togs emot av styrelseordförande Maria Norrfalk och förbundsdirektör Bo Selerud. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Under stämmans högtidsprogram lyssnade Prins Carl Philip bland annat till ett föredrag av Gunnar Wetterberg med rubriken ”Hushållningssällskapet från Kung Karl XIV Johan till Prins Carl Philip”.

Prinsen höll tal inför stämman.

Prinsen höll tal inför stämman. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Under stämman höll Prinsen därutöver ett tal i vilket han bland annat sade:

När förbundet bildades på 1940-talet var det för att de lokala hushållnings-sällskapen hade ett behov av att samlas, lyfta gemensamma frågor och ha en tydlig företrädare nationellt.

En roll och ett uppdrag som står sig än idag.

H.K.H. Prins Carl Philip