Jubileumsbesök i Uppsala län

Under 2023 besöker Kungen och Drottningen Sveriges 21 län med anledning av H.M. Konungens 50 år på tronen. Den 27 april besökte Kungaparet Uppsala län och residensstaden Uppsala.

Kungaparet hälsar på länsborna i Uppsala.

Kungaparet hälsar på länsborna i Uppsala. Foto: Clemént Morin

Kungaparet under tågresan mot Uppsala.

Kungaparet under tågresan mot Uppsala. Foto: Clemént Morin

Kungaparet tillsammans med landshövdingeparet Attefall på Uppsala centralstation.

Kungaparet tillsammans med landshövdingeparet Attefall på Uppsala centralstation. Foto: Clemént Morin

Vid ankomsten till Uppsala centralstation togs Kungaparet emot av landshövding Stefan Attefall med fru Cecilia Attefall.

Kungaparet välkomnades av studenter och allmänhet vid Uppsala centralstation.

Kungaparet välkomnades av studenter och allmänhet vid Uppsala centralstation. Foto: Clemént Morin

Besök på Upplandsmuseet

På Upplandsmuseet fick Kungaparet se utställningen Kungligt besök – Uppland & Kungen.

Kungen fick ta del av fotoutställningen på Upplandsmuseet.

Kungen fick ta del av fotoutställningen på Upplandsmuseet. Foto: Clemént Morin

Kungaparet hälsar på länsbor på S:t Eriks torg.

Foto: Clemént Morin

Kungaparet hälsar på länsbor på S:t Eriks torg.

Foto: Clemént Morin

Jubileumsprogram

Därefter närvarade Kungaparet vid ett jubileumsprogram på S:t Eriks torg. På scen framträdde bland andra Uppsala musikklasser och poeten Ingrid Stenlund tillsammans med Hemvärnets musikkår.

Hemvärnets musikkår Uppsala spelade Kungssången vid Kungaparets ankomst till torget.

Hemvärnets musikkår Uppsala spelade Kungssången vid Kungaparets ankomst till torget. Foto: Clemént Morin

Länsborna fyllde S:t Eriks torg.

Foto: Clemént Morin

I samband med jubileumsprogrammet höll Kungen ett tal där han bland annat sade:

I dag är Drottningen och jag här för att uppmärksamma att det är 500 år sedan Gustav Vasa valdes till kung den 6 juni 1523. Det markerar början på den sammanhållna och självständiga nationalstaten Sverige.

Vad kan väl då passa bättre än ett besök i Uppsala, som har flera kopplingar till Gustav Vasa? Han började bygga Uppsala slott, han höll vid flera tillfällen sammankomster med borgarna i Gamla Uppsala, och sist men inte minst begravdes han i Uppsala domkyrka.

H.M. Konungen

Kungen höll tal till länsborna på S:t Eriks torg.

Kungen höll tal till länsborna på S:t Eriks torg. Foto: Clemént Morin

Kungaparet lämnar torget vid jubileumsprogrammets avslutning.

Kungaparet lämnar torget vid jubileumsprogrammets avslutning. Foto: Clemént Morin

Kungaparet i en av Hovstallets vagnar.

Kungaparet i en av Hovstallets vagnar. Foto: Clemént Morin

Kungaparet i en av Hovstallets vagnar.

Foto: Clemént Morin

Hästkortege

Kungaparet färdades i hästanspänd kortege från S:t Eriks torg till Uppsala slotts borggård via Sysslomansgatan, Skolgatan, Kyrkogårdsgatan, Övre Slottsgatan och Drottning Christinas väg. Vid ankomsten till slottet välkomnades Kungaparet av landshövdingeparet.

Kortegen anländer till Uppsala slott.

Kortegen anländer till Uppsala slott. Foto: Clemént Morin

Lunch på Uppsala slott

I slottet stod landshövdingeparet värdar för en jubileumslunch där Upplands landskapsmåltid serverades.

Landskapsmåltidens förrätt.

Landskapsmåltidens förrätt. Foto: Clemént Morin

Kungen tackar landshövdingeparet för lunchen.

Kungen tackar landshövdingeparet för lunchen. Foto: Clemént Morin

Träd­planterings­ceremoni

I Slottsparken deltog Kungaparet därefter i en trädplanteringsceremoni. Statens fastighetsverks generaldirektör Ingrid Eiken berättade om valet av träd – en oxel – och om platsen för planteringen.

Kungen tillsamman med landshövding Stefan Attefall i Slottsparken.

Kungen tillsamman med landshövding Stefan Attefall i Slottsparken. Foto: Clemént Morin

Kungen lade jord på trädet med hjälp av en 3D-printad spade. I samband med ceremonin framförde kören Allmänna sången ett flertal vårsånger.

Kungen lade jord på en nyplanterad oxel i Slottsparken.

Kungen lade jord på en nyplanterad oxel i Slottsparken. Foto: Clemént Morin

Avslutning

Jubileumsbesöket avslutades med att Jas 39 Gripen-plan från Upplands flygflottilj F 16 genomförde en överflygning över Uppsala slott.

Överflygning med JAS-plan.

Överflygning med JAS-plan. Foto: Clemént Morin

Kungen 50 år på tronen

I år firar H.M. Konungen 50 år som Sveriges statschef. Kungen uppsteg på tronen den 15 september 1973. Han är Sveriges genom tiderna längst regerande monark.

Kungen är Sveriges främste representant. Han har som statschef framför allt statsceremoniella och representativa uppgifter, vilka regleras i grundlagen.

Kungen har under sin tid på tronen genomfört över 80 statsbesök utomlands för att främja Sverige och svenska intressen. H.M. Konungen är beskyddare och hedersledamot av ett mycket stort antal svenska akademier, organisationer och sammanslutningar.

Länsresor

Som en del av firandet av H.M. Konungens 50-årsjubileum på tronen besöker Kungen och Drottningen Sveriges 21 län under 2023.

Länsbesöken äger rum i residensstäderna och landshövdingarna står som värdar. Besöksprogrammen är varierade men kommer bland annat att innehålla publika evenemang under vilka Kungen och Drottningen ges möjlighet att möta länens invånare.

Läs mer om jubileumsåret 2023