Prins Carl Philip åter­inrättande Bergslagens artilleri­regemente

Söndagen den 4 december besökte H.K.H. Prins Carl Philip, hertig av Värmland, Kristinehamn för att, på H.M. Konungens uppdrag, återinrätta Bergslagens artilleriregemente, A 9.

Prins Carl Philip vid återinrättandet av Bergslagens artilleriregemente.

Prins Carl Philip vid återinrättandet av Bergslagens artilleriregemente. Foto: Försvarsmakten

Försvarsmakten har fått i uppdrag av riksdag och regering att bygga ökad försvarsförmåga för Sverige mot bakgrund av ett osäkert omvärldsläge. Under det senaste året har ett antal återetableringar av regementen därför ägt rum i landet.

Genom att återinrätta Bergslagens artilleriregemente i Kristinehamn stärks artilleriförmågan i södra Sverige.

Helgens återinrättade av A 9 utgjorde den sista i raden av de beslutade återetableringarna i 2020 års försvarsbeslut.

Under ceremonin i Brogårdshallen i Kristinehamn, som även bevistades av försvarsministern och överbefälhavaren, sade Prins Carl Philip:

Jag vill framföra mina varmaste välgångs­önskningar till alla er som nu ska organisera och sätta upp regementet. På Hans Majestät Konungens uppdrag förklarar jag härmed Bergslagens artilleriregemente, A 9, återupprättat!

H.K.H. Prins Carl Philip

Bergslagens artilleriregementes standar.

Bergslagens artilleriregementes standar. Foto: Försvarsmakten

Upptäck mer