Drottningen delade ut Child10 Award 2022

I går deltog Drottningen vid ett seminarium om människohandel med barn. Seminariet hölls i samband med utdelningen av Child10-priset och arrangerades i Bernadotte­biblioteket på Kungl. Slottet av H.M. Drottningens stiftelse Care About the Children.

Drottningen talade vid utdelningen av Child10-priset.

Drottningen talade vid utdelningen av Child10-priset. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Child10-priset delas ut av stiftelsen Care About the Children och går till organisationer i Sverige och Europa som arbetar mot människohandel och exploatering av barn. Drottningen inledde gårdagens prisutdelning med ett tal där hon bland annat sade:

No child is safe until every child is safe. And that, my friends, is attainable only if we all participate and work together.

Dear Child10 Awarded Members: it is organisations like yours that gives me hope of a world where no child is a victim of these horrific crimes. A world where every child is safe.

H.M. Drottningen

Därefter delade Drottningen ut Child10-priset till följande organisationer:

  • Protect Children, Finland
  • KLJUC, Slovenien
  • Netzwerk gegen Menschenhandel, Tyskland
  • APRAMP, Spanien
  • Center for Missing and Exploited Children, Kroatien
  • Child focus, Belgien
  • Atina, Serbien
  • ACPE, Frankrike
  • Gender Alternatives Foundation, Bulgarien
  • Storasyster, Sverige

I samband med utdelningen berättade representanter från respektive organisation om sitt arbete.

H.M. Drottning Silvias Stiftelse – Care About the Children (CATCH)

Care About the Childrens vision är att, utifrån FN:s barnkonvention, verka för en värld där alla barn får sina mest grundläggande behov uppfyllda. Barn ska få möjlighet att gå i skolan, få god vård och omsorg, samt känna trygghet och glädje under sin uppväxt.

Stiftelsen ger sitt stöd till de mest utsatta barnen i Sverige och i världen genom att samarbeta med etablerade hjälporganisationer i väl definierade projekt.

Läs mer om CATCH