Kungen höll ordinarie ordenskapitel

Den 20 april hölls ordinarie ordenskapitel under Kungens ordförandeskap på Kungl. Slottet. Ordinarie ordenskapitel hålls en gång om året under ledning av Kungen, som är Serafimer-, Svärds-, Nordstjärne- och Vasaordnarnas stormästare.

Kungen leder ordinarie ordenskapitel på Kungl. Slottet.

Kungen leder ordinarie ordenskapitel på Kungl. Slottet. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Under sammanträdet föredrogs vilka nya riddare och ledamöter som utnämnts inom Serafimerorden. Vid mötet redovisades också antalet avlidna innehavare av de fyra svenska riddarordnarna (tilldelade före 1975).

Enligt ett riksdagsbeslut 1974 kan svenska ordnar endast tilldelas utländska medborgare som gjort personliga insatser för Sverige eller för svenska intressen.

Under mötet redovisades även ordenskapitlets ekonomi för föregående år och ansvarsfrihet beviljades.