Besök i Sverige

Kungaparet på länsbesök i Södermanland. Under 2013 då Kungen firade 40 år på Sveriges tron besökte Kungaparet alla län i Sverige. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Kungen och Kungl. Familjen följer utvecklingen inom olika samhällssektorer och är måna om att uppmärksamma goda initiativ. I detta syfte genomförs varje år ett stort antal besök till myndigheter, företag och organisationer runt om i Sverige.

Besök i Sverige

Kungl. Familjen besöker varje månad en stor mängd olika organisationer och företag runt om i Sverige. Besöken har stor geografisk spridning och följer utvecklingen inom centrala och angelägna samhällsfrågor.

Besöken i Sverige är ofta ett svar på inkomna inbjudningar från länsstyrelser och kommuner, men även från organisationer och företag.

Kungl. Familjen tar också egna initiativ till besök ute i landet. Både genom nya besök, men också genom återbesök där tidigare programpunkter följs upp.

I januari 2005 besökte Kungen de områden som drabbats hårt av stormen Gudrun. Drygt ett år senare återbesökte Kungen några av områdena och fick information om skötsel och återbeskogning.

I januari 2005 besökte Kungen de områden som drabbats hårt av stormen Gudrun. Drygt ett år senare återbesökte Kungen några av områdena och fick information om skötsel och återbeskogning. Foto: TT

Eriksgator

Eriksgata

Ordet ”eriksgata” används i dag i samband med en ny monarks första officiella besök i Sveriges län. Traditionen har sitt ursprung i medeltidslagarna som bestämde, att den nyvalde kungen skulle företa en färd till de viktigaste landskapen. Färden ingick i kunga­tillsättnings­proceduren.

Kungen skulle motta landskapens erkännande, svära folket frid och lova att hålla deras lagar. Han hyllades sedan vid tinget. I Upplandslagens kungabalk från 1296 beskrivs utförligt bland annat färdvägen och hur kungen skulle rida medsols.

Även efter det att kungamakten blivit ärftlig 1544 red kungarna eriksgator. Senare kungars eriksgator har endast namnet gemensamt med den medeltida färden.

Kungen i Jämtlands län på sin första eriksgata i mars 1974. Foto: Jan Björsell/TT

Kungen i Jämtlands län på sin första eriksgata i mars 1974. Foto: Jan Björsell/TT

Alla landskap besökta

De eriksgator, som 1900-talets svenska kungar gjort, har haft till uppgift att låta den nye statschefen närmare lära känna invånarna i de olika delarna i Sverige.

Efter det att alla landskap är besökta så följer inga fler eriksgator, förrän nästa gång Sverige får en ny monark.

Den första gemensamma eriksgatan för Kungaparet ägde rum på Gotland i maj 1978.

Den första gemensamma eriksgatan för Kungaparet ägde rum på Gotland i maj 1978. Foto: Ingvar Karmhed/TT

Kommunbesök

Kommunbesök i Stockholms län

I stället för att genomföra en eriksgata i Stockholms län genomförde Kungaparet under 80-, 90-, 00- och inledningen av 10-talet så kallade kommunbesök i Stockholms läns kommuner.

Kommunbesöket i Ekerö 2014 var det avslutande besöket.

Kungaparets avslutande kommunbesök i Stockholms län ägde rum i Ekerö kommun i september 2014.

Kungaparets avslutande kommunbesök i Stockholms län ägde rum i Ekerö kommun i september 2014. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Upptäck mer