H.M. Drottningen

H.M. Drottningen

H.M. Drottningen. Foto: Linda Broström/Kungl. Hovstaterna

SILVIA Renate, Sveriges Drottning, född den 23 december 1943. Förmäld den 19 juni 1976 med H.M. Konung Carl XVI Gustaf.

Officiella plikter

H.M. Drottningens officiella plikter

H.M. Drottningen och övriga Kungl. Familjen stödjer H.M. Konungen i hans uppdrag som Sveriges statschef. Hennes Majestät medföljer ofta Kungen vid olika resor och besök i Sverige, samt vid statsbesök och officiella besök till utlandet.

Drottningen besöker regelbundet olika verksamheter inom offentlig, privat och ideell sektor. Hon inviger och deltar i kongresser, symposier och officiella evenemang, ofta med anknytning till sitt personliga engagemang i sociala frågor.

Drottningen är beskyddare av många organisationer och är därutöver hedersledamot och hedersmedlem i ett antal organisationer och föreningar. Drottningen har genom åren mottagit en rad priser och utmärkelser för sitt engagemang i sociala och humanitära frågor och innehar även ett antal hedersdoktorat.

Förutom svenska talar Hennes Majestät tyska, engelska, franska, spanska och portugisiska. Drottningen har även studerat teckenspråk.

Drottningen tillhör Svenska kyrkan.

Biografi

H.M. Drottningens biografi

H.M. Drottningen föddes i Heidelberg i Tyskland den 23 december 1943. Hon är dotter till framlidne direktören Walther Sommerlath och hans likaså framlidna brasilianska hustru Alice Sommerlath, född Soares de Toledo.

 • Drottningen har en äldre bror: Ralf Sommerlath. Bröderna Jörg och Walther avled 2006 respektive 2020.
Drottningen som barn.

Drottningen som barn. Foto ur Bernadottebibliotekets bildarkiv

Uppväxten

Silvia Renate Sommerlath och hennes familj bodde i Heidelberg till 1947 då de flyttade till São Paulo, Brasilien, där fadern bland annat byggde upp Svenska Uddeholms brasilianska dotterbolag och var verkställande direktör. 1957 återvände familjen till Düsseldorf, Tyskland, där fadern ledde Uddeholm AB till 1967.

Drottningen med sina föräldrar och bröder.

Drottningen med sina föräldrar och bröder. Foto ur Bernadottebibliotekets bildarkiv

Studier och karriär

1963 tog fröken Sommerlath studentexamen vid Luisenschule i Düsseldorf och utbildade sig 1965–69 till tolk vid Sprachen-und-Dolmetscher-Institut i München, med behörighet i spanska. Därefter arbetade Silvia Sommerlath på Argentinas konsulat i München.

Åren 1971–73 var Silvia Sommerlath anställd som utbildningsansvarig för OS-värdinnorna vid de olympiska spelen i München 1972. 1973 blev hon biträdande protokollchef i organisationskommittén för olympiska spelen i Innsbruck i Österrike, 1976.

Under de olympiska spelen i München 1972 träffade Silvia Sommerlath dåvarande kronprinsen av Sverige.

Förlovningsmiddag för H.M. Konungen och fröken Silvia Sommerlath.

Förlovningsmiddag för H.M. Konungen och fröken Silvia Sommerlath. Foto ur Bernadottebibliotekets bildarkiv

Förlovning, bröllop och familjebildning

Förlovningen mellan H.M. Konungen och fröken Silvia Sommerlath eklaterades den 12 mars 1976. Vigseln ägde rum samma år den 19 juni i Storkyrkan i Stockholm. Officianter vid vigseln var ärkebiskop Olof Sundby, överhovpredikant Hans Åkerhielm samt professor teologie doktor Ernst Sommerlath.

Drottningen i samspråk med prins Bertil i samband med bröllopslunchen.

Drottningen i samspråk med prins Bertil i samband med bröllopslunchen. Foto ur Bernadottebibliotekets bildarkiv

Kungen och Drottningen har tre barn: Kronprinsessan Victoria, född 1977, Prins Carl Philip, född 1979 och Prinsessan Madeleine, född 1982.

Under de tidiga åren bodde Kungl. Familjen i en våning på Kungl. Slottet i Stockholm. 1981 flyttade Kungaparet och deras barn till Drottningholms slott. Kungl. Familjen har alltsedan flytten kvar sina arbetsplatser på Kungl. Slottet.

Intressen och engagemang

H.M. Drottningens personliga intressen och engagemang

Hennes Majestät Drottningen har ett långvarigt och djupt intresse i humanitära frågor. Barns utsatthet och vård av demens­sjuka hör till de områden som Drottningen valt att fokusera på särskilt.

World Childhood Foundation

Våren 1999 tog Drottningen initiativet att grunda stiftelsen World Childhood Foundation. Stiftelsen, där Drottningen är heders­ordförande, ska verka för förbättrade villkor för utsatta barn samt barn som riskerar att utsättas för våld eller sexuella övergrepp. Stiftelsen har genom åren gett stöd till över 1200 projekt i 19 länder. Childhood finns i dag i Sverige, Brasilien, Tyskland och USA.

 Drottningen och Prinsessan Madeleine i New York under en resa med World Childhood Foundation. Drottningen talar vid en konsert i Central Park.

Drottningen och Prinsessan Madeleine i New York under en resa med World Childhood Foundation. Drottningen talar vid en konsert i Central Park. Foto: Anthony Behar/Sipa USA

Mentor

1994 grundade Drottningen stiftelsen Mentor Foundation, numera Mentor International, som arbetar för att ge ungdomar självkänsla och kraft att växa genom mentorskap. Visionen är en värld där unga får växa och utvecklas hälsosamt och drogfritt.

Över 100 000 ungdomar i Sverige har deltagit i Mentors program. Förutom i Sverige finns Mentor i Tyskland, Lettland och USA. Dessutom verkar Mentor Arabia som regional samordnare av verksamheter i 22 arabländer.

Drottningen är hedersledamot i styrelsen för Mentor International och Mentor Sverige.

Drottningen under ett besök tillsammans med Mentor vid Kristinaskolan i Angered år 2000.

Drottningen under ett besök tillsammans med Mentor vid Kristinaskolan i Angered år 2000. Foto: Anders Wiklund/TT

Global Child Forum

2009 initierade Kungaparet World Child & Youth Forum , nuvarande Global Child Forum. Stiftelsen är ett forum för att inom näringslivet öka kunskapen om barns rättigheter och att stödja företag att med hjälp av effektiva verktyg integrera dessa perspektiv i sina verksamheter.

Drottningen håller ett tal vid Global Child Forum 2014.

Drottningen håller ett tal vid Global Child Forum 2014. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Drottning Silvias stiftelse – Care about the children

I samband med Drottningens 70-årsdag 2013 instiftades Drottning Silvias stiftelse – Care about the children. Stiftelsen ger sitt stöd till utsatta barn i Sverige och i olika delar av världen genom att stötta etablerade hjälporganisationer i väl definierade projekt.

Stiftelsen Silviahemmet

På Drottningens initiativ grundades stiftelsen Silviahemmet 1996. Drottningen är ordförande i styrelsen. Stiftelsen Silviahemmet främjar forskning och utbildning, och i samarbete med Sophiahemmet Högskola och Karolinska Institutet bedrivs utbildning av bistånds­handläggare, undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter och läkare inom demensvården. Silviahemmet certifierar även hela vårdenheter i demensvård.

Drottningen i samband med ett besök på Silviahemmet på Ekerö.

Drottningen i samband med ett besök på Silviahemmet på Ekerö. Foto: Yanan Li

Fonder för forskning

Drottningen är ordförande i Kungaparets Bröllopsfond, som stöder forskning kring sport och idrott för ungdomar med funktions­variationer.

Hon är också ordförande i Drottning Silvias Jubileumsfond. Fonden, som grundades 1993, stödjer forskning om barn med funktionshinder.

Drottning Silvias Stiftelse för Forskning och Utbildning, grundad 1993, har till ändamål att främja vetenskaplig forskning framför allt inom demensområdet. Drottningen är ordförande i stiftelsen.

Personliga intressen

Med en växande skara barnbarn är samvaron med familjen det som Drottningen helst ägnar sig åt då tillfälle ges.

Drottningen är även road av blommor och trädgårdsskötsel. Vid sommarslottet Solliden på Öland, där Kungl. Familjen tillbringar stora delar av sommaren, är hon tillsammans med Kungen delaktig i den långsiktiga vården av den vackra Sollidenparken.

Drottningen är intresserad av scenkonst och går gärna på teater, opera och konserter.

Historieintresset är också stort hos Drottningen och under lediga stunder uppskattar Drottningen att slå sig ner med en bok.

Drottningen delar även Kungens intresse för natur och friluftsliv. Bland annat utövar Drottningen, tillsammans med Kungen, skidåkning i samband med de årliga resorna till sportstugan i Storlien i Jämtland.

Kungaparet på skidor i Storlien påsken 2018.

Kungaparet på skidor i Storlien påsken 2018. Foto: Kungl. Hovstaterna

 •  

Officiella porträtt

Drottningen genom åren

Symboler

Drottningens krona

Lovisa Ulrikas krona från 1751 är Sveriges drottningkrona.

Drottningens serafimersköld

H.M. Drottningens serafimersköld, utförd av vapenmålare Bengt Olof Kälde.

Drottningens monogram

H.M. Drottningens monogram och Kungaparets gemensamma monogram.

Drottningens senaste tal

Ordnar och medaljer

H.M. Drottningens ordnar

Förteckning över H.M. Drottningens ordensinnehav.

Konungariket Sverige

 • Ledamot och Kommendör av Kungl. Maj:ts Orden

Republiken Argentina

 • San Martin orden, storkors

Konungariket Belgien

 • Leopoldsorden, storkors

Förbundsrepubliken Brasilien

 • Solkorsets orden, storkors

Brunei Darussalam

 • Laila Utam Husorden, storkors och kedja

Republiken Bulgarien

 • Balkanbergens orden, storkors
 • Rosorden, storkors

Republiken Chile

 • Bernardo O’Higgins orden, storkors
 • Al Merito-orden, storkors

Konungariket Danmark

 • Elefantorden

Arabrepubliken Egypten

 • Al-Kemal orden, särskild klass

Republiken Estland

 • Vita Stjärnans orden, storkors
 • Terra Mariana Korsets orden, storkors

Republiken Finland

 • Finlands Vita Ros orden, storkors med kedja

Republiken Frankrike

 • Hederslegionen, storkors
 • Nationalförtjänstorden, storkors

Förenade arabemiraten

 • Zayeds orden

Republiken Grekland

 • Ärans Orden, storkors

Republiken Island

 • Isländska Falkorden, storkors

Republiken Italien

 • Italienska Republikens förtjänstorden, storkors

Japan

 • Kronorden, storkors

Hashimitiska konungariket Jordanien

 • Al-Nahda orden storkors

Republiken Kroatien

 • Drottning Jelenas orden

Republiken Lettland

 • Viesturorden, storkors
 • Tre Stjärnors orden, storkors

Republiken Litauen

 • Vytautas den Stores orden med guldkedja

Storhertigdömet Luxemburg

 • Nassauska Gyllene Lejonets Husorden

Malaysia

 • Rikets Kronorden, storkors och kedja

Mexikos förenta stater

 • Aztekiska Örnens orden, storkors

Konungariket Nederländerna

 • Oraniens Husorden
 • Nederländska Lejonorden, storkors

Konungariket Norge

 • S:t Olavsorden, storkors

Republiken Polen

 • Vita Örnsorden

Republiken Portugal

 • Henrik Sjöfararens orden, storkors
 • Kristusorden

Rumänien

 • Stjärnorden, storkors
 • Folkrepublikens 23 augusti orden

Republiken Slovenien

 • Orden för särskilda förtjänster

Konungariket Spanien

 • Carl III:s orden, storkors
 • Isabella den Katolskas orden, storkors

Republiken Korea

 • Orden för diplomatiska förtjänster, storkors

Konungariket Thailand

 • Chula Chom Klao orden, storkors

Republiken Tunisien

 • Förtjänstorden, storkors

Förbundsrepubliken Tyskland

 • Förbundsrepublikens förtjänstorden, storkors
 • Delstaten Bayerns förtjänstorden

Ukraina

 • Jaroslav den Vises orden, kommendör 1:a klass
 • Förtjänstorden

Ungern

 • Förtjänstorden, storkors

Vatikanstaten

 • Pius XII:s orden, storkors
 • Påvliga Pro Ecclesia et Pontifice

Republiken Österrike

 • Republiken Österrikes hederstecken för förtjänster, stora stjärnan

Beskyddarskap

H.M. Drottningens beskyddarskap

Ett urval av H.M. Drottningens ständiga beskyddarskap, hedersledamotskap med mera.

 • Barncancerfonden
 • Brottsofferjouren Sverige
 • Bröstcancerförbundet
 • ECPAT Sverige
 • Ersta diakoni
 • Förbundet Blödarsjuka i Sverige (FBIS)
 • Föreningens Drottningholmsteaterns Vänner
 • Föreningen Konstnärernas Vänner
 • Föreningen Nationalmusei Vänner
 • Föreningen Svenska Konstnärinnor
 • Föreningen Svenska Musikfestivaler
 • Hjärtebarnsfonden
 • Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien
 • Kungl. Musikaliska Akademien
 • Majblommans Riksförbund
 • Operation Dagsverke
 • Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn
 • Riksförbundet mot Astma-Allergi
 • Rädda Barnens Riksförbund
 • Stiftelsen Drottning Victorias Vilohem på Öland
 • Stiftelsen Hospicevård
 • Stiftelsen Livslust
 • Stiftelsen Parkinsonförbundets Forskningsfond
 • Strokeförbundet
 • Svenska Arabhästföreningen
 • Svenska Diakoniss-sällskapet
 • Svenska Dyslexistiftelsen
 • Svenska Friidrottsförbundet
 • Svenska Folkdansens Vänner
 • Svenska Handikappidrottsförbundet
 • Svenska PTD-Kommittén
 • Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning
 • Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande
 • Sveriges Vänortsförening
 • Vård i livets slutskede
 • Ågrenska – nationellt kompetenscenter för sällsynta diagnoser, Göteborg
 • Östasiatiska Museets Vänner

Läs om vad beskyddarskap innebär

Hedersdoktorat, priser och utmärkelser

H.M. Drottningens hedersdoktorat, priser och utmärkelser

Här följer en lista över de hedersdoktorat, priser och utmärkelser som Drottningen tagit emot.

 • Hedersdoktorat
 • 1990 – Åbo universitet
 • 1993 – Karolinska institutet
 • 1994 – Linköpings universitet
 • 1999 – Göteborgs universitet
 • 2023 – University of Stirling

Priser och utmärkelser

För sitt personliga engagemang i sociala och humanitära frågor, framför allt rörande barns och ungas rättigheter, har Drottningen genom åren mottagit en rad utmärkelser.

 • 1989 – Deutscher Kulturpreis, München, Tyskland
 • 2001 – The Alzheimer Europe Award, Bryssel, Belgien
 • 2001 – SWEA Internationals utmärkelse: Årets Svenska Kvinna, Göteborg, Sverige
 • 2002 – Deutscher Medienpreis, Baden-Baden, Tyskland
 • 2005 – NAITO International Childcare Award, Stockholm, Sverige
 • 2006 – Bambi-Preis (Ehrenbambi) Stuttgart, Tyskland
 • 2007 – Der Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg, Schwetzingen Schloss, Baden-Württemberg, Tyskland
 • 2007 – BRIS-priset, Stockholms slott, Stockholm, Sverige
 • 2007 – Die Quadriga Award, Berlin, Tyskland
 • 2009 – Der Courage-Preis, Bad-Iburg, Tyskland
 • 2010 – S:t Eriksmedaljen, Stockholm, Sverige
 • 2011 – Health and Human Rights Leadership Award, New York, USA
 • 2011 – Solstickepriset, Stockholm, Sverige
 • 2012 – Stenbeckspriset
 • 2012 – The Steiger Charity Award
 • 2014 – Kulturpreis “Der Friedenstein”
 • 2014 – The Martin Buber Award
 • 2014 – Ein Herz für Kinder
 • 2015 – The European Humanitate Prize
 • 2015 – Der Ehrenpreis des Deutschen Nachhaltigkeitspreises
 • 2016 – Benediktpriset
 • 2016 – Bayerischer Stiftungspreis
 • 2017 – Humano - Botschafter der Menschlichkeit
 • 2017 – Theodor Wanner Preis
 • 2019 – Karl Kübel Preis
 • 2020 – Fjärilspriset, Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor
 • 2023 – Hedersmedborgarskap, Heidelberg