Medaljförläningar 28 januari 2024

H.M. Konungen har i dag, på Karl-dagen, beslutat om medalj­förläningar för H.M. Konungens medalj och medaljen Litteris et Artibus.

H.M. Konungens medalj, tidigare kallad Hovmedaljen, från 1800-talets förra hälft förlänas för särskilda förtjänster, samt för förtjänstfullt arbete inom Kungl. Hovstaterna samt H.M. Konungens stab.

Litteris et Artibus instiftades 1853 av kronprins Carl (XV). Litteris et Artibus är latin och betyder vetenskap och konst. Medaljen utdelas för framstående konstnärliga insatser inom främst musik, scenisk framställning och litteratur.

H.M. KONUNGENS MEDALJ

12:e storleken med kedja

Ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen Helena Jäderblom
För betydelsefulla insatser inom svenskt rättsväsende

12:e storleken i Serafimerordens band

Ambassadör Bengt Lundborg
För framstående insatser inom svensk utrikesförvaltning

Generaldirektör ambassadör Michael Sahlin
För framstående insatser inom svensk stats- och utrikesförvaltning

12:e storleken i högblått band

Rektor, professor Robert Egnell
För betydande insatser inom krigsvetenskap och konflikthantering.

Verkställande direktör Thomas Evertsson
För betydande insatser inom svensk handel

Direktör Magdalena Gerger
För betydande insatser inom svenskt näringsliv

Styrelseordförande Jan Svensson
För betydande insatser inom svenskt näringsliv

8:e storleken i Serafimerordens band

Professor Peter Aronsson
För förtjänstfulla insatser inom svensk forskning och utbildning.

Direktör Fredrik Hillelson
För framstående samhällsinsatser.

Professor emeritus Erik Sandewall
För betydande insatser inom datavetenskaplig forskning med särskild inriktning på artificiell intelligens.

Professor Sverker Sörlin
För betydande insatser inom svensk idéhistoria, forsknings- och miljöpolitik.


8:e storleken i högblått band

Författare och grundare av Stiftelsen Salvesen Mindroom Sophie Dow
För betydande samhällsinsatser

Fil. dr. Kent Hägglund
För betydande forskningsinsatser rörande teaterkonsten i allmänhet och Shakespeare i synnerhet

Verkställande direktör Marie Ledin
För framstående insatser inom svenskt och internationellt musikliv.

Civilekonom Erik Lysén
För betydande insatser inom internationellt biståndsarbete

Opinionschef Toivo Sjörén
För betydande insatser inom området samhälls- och opinionsundersökningar

Operasångare och samhällsdebattör Rickard Söderberg
För framstående insatser inom svenskt musikliv

5:e storleken i högblått band

Journalist, författare och tecknare Sture Hegerfors
För betydande insatser inom seriekonsten

Grundskollärare Märta Nylund
För framstående insatser inom kulturlivet i Tornedalen och främjande av minoritetsspråket meänkieli

Grundskollärare Karin Nylund
För framstående insatser inom kulturlivet i Tornedalen och främjande av minoritetsspråket meänkieli

Grundskollärare Linnea Nylund
För framstående insatser inom kulturlivet i Tornedalen och främjande av minoritetsspråket meänkieli

 

MEDALJEN LITTERIS ET ARTIBUS

Skådespelare Malin Berg
För framstående konstnärliga insatser som skådespelare

Författare, låtskrivare och sångare Eva Dahlgren
För framstående konstnärliga insatser inom svenskt musikliv

Kompositör Lasse Holm
För framstående konstnärliga insatser inom svenskt musikliv

Skådespelare Johan Holmberg
För framstående konstnärliga insatser som skådespelare

Dansare och koreograf Pär Isberg
För framstående konstnärliga insatser inom svensk och internationell danskonst

 

H.M. KONUNGENS MEDALJ FÖR FÖRTJÄNSTER OM SVENSK IDROTT

Bordtennisspelare Anna-Carin Ahlquist
För framstående insatser inom bordtennis

Längdskidåkare Per Elofsson
För framstående insatser inom längdskidåkning

Simmare Lars Frölander
För framstående insatser inom simning

Cyklist Emma Johansson
För framstående insatser som landsvägscyklist

Ishockeymålvakt Henrik Lundqvist
För framstående insatser som ishockeymålvakt

Brottare och förbundstränare Sofia Mattsson
För framstående insatser inom brottning

Motorcykelförare Tony Rickardsson
för framstående insatser inom motorcykelsport

Skidskytt och längdskidåkare Anna-Carin Zidek
För framstående insatser inom skidskytte och längdskidåkning

 

H.M. KONUNGENS MEDALJ TILL DEM SOM TJÄNAR HOVSTATERNA

12:e storleken i Serafimerordens band

F.d. stabschefen generallöjtnant Jan Salestrand
För förtjänstfulla insatser som chef för H.M. Konungens stab

Vice ordenskansler Per Sandin
För förtjänstfulla insatser vid Kungl. Maj:ts Orden och Ceremonistaten

8:e storleken i Serafimerordens band

Slotts- och ordensarkivarie Mats Hemström
För förtjänstfulla insatser vid Kungl. Maj:ts Orden samt Kungl. Hovstaterna

Ordensintendent Christian Thorén
För förtjänstfulla insatser vid Kungl. Maj:ts Orden

8:e storleken i högblått band

F.d. slottsuppsyningsman Lennart Andrén
För förtjänstfulla insatser vid Ståthållarämbetet

Enhetschef Peder Ling
För förtjänstfulla insatser vid Ståthållarämbetet

Hovsekreterare Maria Olovsson
För förtjänstfulla insatser som H.E. Riksmarskalkens sekreterare

8:e storleken i silver i högblått band

Extra hovlakej Johan Larsson
För förtjänstfulla insatser som extra hovlakej

 

BELÖNING FÖR LÅNG OCH TROGEN TJÄNST

Slottsuppsyningsman Michael Ahlberg
För lång och trogen tjänst vid Ståthållarämbetet

Slottsvakt Mats Fyhr
För lång och trogen tjänst vid Kungl. Hovstaterna och inom statsförvaltningen

 

Utdelning på Kungl. Slottet i närvaro DD.MM. Konungen och Drottningen

  • 21 februari – H.M. Konungens medalj och Litteris et Artibus
  • 9 april – H.M. Konungens medalj om svensk idrott

Presskontakter

Informationsavdelningen