Ansökan om plats i foto- och mediepositioner vid firandet av H.M. Konungens 50 år på tronen

Från och med i dag, fredag 18 augusti, kan svensk och internationell media ansöka om tillträde till foto- och mediepositioner vid firandet av H.M. Konungens 50 år på tronen.

Ansökan sker i samarbete med UD:s internationella presscenter. I ansökan ange vilken/vilka positioner som är av intresse. Foto- och mediepositionerna har ett begränsat antal platser.

Ansökningsperioden är öppen från fredag 18 augusti till och med torsdag 31 augusti. Ansökningar som kommer in efter 31 augusti kan ej behandlas.

Besked om ackreditering och fördelning av platser, inklusive information om uthämtning av badgar, meddelas separat den 6 september.

Torsdag den 14 september – jubileums­föreställning på Drottningholms slottsteater

1) Utanför Drottningholms slottsteater – gäster anländer samt lämnar teatern (foto, film, reportrar)

Fredag den 15 september – Kungl. Slottet

2) Södra valvet, Slottskyrkan – gäster anländer samt lämnar Te Deum (foto, film, reportrar)

Hovet kommer att bjuda in ett begränsat antal reportrar till Te Deum i Slottskyrkan.

3) Yttre borggården – vid högvaktsavlösning samt sångarhyllning (foto, film, reportrar)

4) Kungl. Slottet – gäster anländer till jubileumsbanketten (foto, film, reportrar)

Lördag den 16 september – kortege samt konsert

Längs kortegevägen finns bra fotomöjligheter för media, till vilka ackreditering inte är nödvändig.

5) Skeppsbron/Nedre Logårdstrappan – Kungaparet debarkerar kungaslupen Vasaorden (endast foto, film)

6) Norrbro – Stockholms stads konsert med anledning av H.M. Konungens 50 år på tronen (foto, film, reportrar)

UD:s internationella presscenter

UD:s internationella presscenter på Fredsgatan 6 i centrala Stockholm fungerar som mediecenter för internationell media i samband med firandet av H.M. Konungens 50 år på tronen. Internationella presscentret är öppet måndag–fredag kl. 8-18, med möjlighet till utökade öppettider fredag och lördag.

Sveriges television är host broadcaster

Sveriges television innehar sändningsrättigheterna och är host broadcaster för firandet av H.M. Konungens 50 år på tronen.

Frågor kring sändningsrättigheterna besvaras av Anders G Carlsson på Sveriges television, 070-852 31 45 , anders.g.carlsson@svt.se

Vid pressfrågor rörande Sveriges television kontakta Helena Brodén, PR/Marketing SVT Kommunikation, 070-688 86 01, helena.broden@svt.se

TT Nyhetsbyrån är officiell bildbyrå

TT Nyhetsbyrån är officiell bildbyrå och host photographer för stillbilder vid Te Deum samt jubileumsbankett.

Frågor kring host photographer besvaras av Mats Schagerström, bildchef TT Nyhetsbyrån, 08-692 26 77 eller images@tt.se

Ansökan om ackreditering

Ackrediteringen är stängd sedan 1 september.