Drottning Silvias Jubileumsfond tillkännager stipendiater

Vid ett sammanträde på Kungl. Slottet i Stockholm den 8 december 2022 har styrelsen för Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond för forskning om barn och funktionshinder, under ledning av H.M. Drottningen, beslutat utdela stipendier enligt följande:

Sofia Söderquist Kruth, doktorand vid Karolinska Institutet, för projektet ”Probiotic supplements to reduce neonatal morbidities among extremely preterm infants. A randomized controlled double-blinded intervention trial.”.
– 150 000 kr

Anna Hallin Provenzano, doktorand vid Karolinska Institutet, för projektet ”Born extremely preterm - Early prediction of neurodevelopmental outcome and the effect of an early intervention program on future outcome and health”.
– 150 000 kr

Sabina Wärnberg Gerdin, doktorand vid Karolinska Institutet, för projektet ”Preventing allergy in children with randomised controlled interventions in early infancy”.
– 150 000 kr

Mimmi Eriksson Westblad, doktorand vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, för projektet ”Långtidsuppföljning av barn som hypotermibehandlats efter svår syrebrist i nyföddhetsperioden - fokus på motorisk och exekutiv funktion, fysisk aktivitet, hälsorelaterad livskvalitet och självkänsla”.
– 150 000 kr

Anna Fridell, doktorand vid Karolinska Institutet, för projektet ”Gruppbaserad social färdighetsträning för autistiska barn och ungdomar: för vem och i vilken kontext är det gynnsamt?”.
– 150 000 kr

Moa Karemyr, doktorand vid Karolinska Institutet, för projektet ”Preventing suicide with Safe Alternatives for Teens and Youths (SAFETY)”.
– 150 000 kr

William Hellström, doktorand vid Sahlgrenska Akademin, för projektet ”Biomarkers of abnormal brain development and later neurocognitive disorders in the preterm infant”.
– 150 000 kr

Katarina Svensson, doktorand vid Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus Linköping, för projektet ”Implementering av Constraint-Induced Movement Therapy (CIMT) för små barn med hög risk för unilateral CP: effekter och erfarenheter av interaktiv webbaserad intervention”.
– 50 000 kr