Kungen gav avskeds­audienser för ambassadörer

Den 18 juni tog Kungen emot fyra ambassadörer i avskedsaudienser på Kungl. Slottet inför sändebudens hemresa från Sverige.

Kungen tillsammans med Laos ambassadör Bounliep Houngvongsone.

Kungen tillsammans med Laos ambassadör Bounliep Houngvongsone. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

Ambassadörerna som nu lämnar Sverige är:

  • Storbritanniens ambassadör Judith Gough
  • Polens ambassadör Joanna Hofman
  • Frankrikes ambassadör Etienne de Gonneville
  • Laos ambassadör Bounliep Houngvongsone
Kungen tog emot den brittiska ambassadören Judith Gough i Prinsessan Sibyllas våning på Kungl. Slottet.

Kungen tog emot den brittiska ambassadören Judith Gough i Prinsessan Sibyllas våning på Kungl. Slottet. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

Kungen tillsammans med Polens ambassadör Joanna Hofman vid audiensen.

Kungen tillsammans med Polens ambassadör Joanna Hofman vid audiensen. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

Kungen och Frankrikes ambassadör Etienne de Gonneville i Prinsessan Sibyllas våning.

Kungen och Frankrikes ambassadör Etienne de Gonneville i Prinsessan Sibyllas våning. Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

På samma sätt som ambassadören tas emot vid en högtidlig audiens av Kungen när han eller hon tillträder sin tjänst i Sverige sker ett liknande, om än något mindre formellt, möte när ambassadören reser hem igen.