Kronprinsessan gav företräde för UNDP

Den 14 juni gav Kronprinsessan företräde för chefen för FN:s utvecklingsprogram (UNDP) Achim Steiner. Med vid företrädet deltog även biträdande chef för UNDP:s Nordiska kontor Caroline Åberg samt Annette Froese, rådivare till Achim Steiner.

Kronprinsessan tog emot Achim Steiner på Kungl. Slottet.

Kronprinsessan tog emot Achim Steiner på Kungl. Slottet. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Under företrädet samtalade Kronprinsessan och Achim Steiner bland annat om Kronprinsessans resa till Bangladesh tillsammans med UNDP och statsrådet Johan Forsell, COP 30 som äger rum i Brasilien 2025, samt Summit of the Future som äger rum i New York i september i år.

Företrädet avslutades med att Achim Steiner berättade om rapporten People's Climate Vote samt mötet om Ukrainas återuppbyggnad som ägde rum i Berlin 11–12.

FN:s globala hållbarhetsmål

Kronprinsessans engagemang i miljö- och klimatfrågor ledde till att Kronprinsessan 2016-2019 verkade som en av 17 ambassadörer, utsedda av Förenta Nationernas dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon, för arbetet med de globala målen för hållbar utveckling.

Kronprinsessan är numera ambassadör emerita för de globala målen och fortsätter i den rollen att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.

I oktober 2023 utnämndes Kronprinsessan till goodwillambassadör för FN:s utvecklingsprogram UNDP. I sin roll som goodwillambassadör arbetar Kronprinsessan för att öka kunskap och engagemang för de globala målen, samt för en hållbar framtid där ingen lämnas utanför.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 på regeringens hemsida samt hos Förenta Nationerna.