Kungaparet vid Kungl. Vetenskaps­akademiens högtids­sammankomst

Den 12 april närvarade Kungaparet vid Kungl. Vetenskapsakademiens högtidssammankomst i Stockholms stadshus.

Kungen delade ut pris till Hao Wu och Christine J. Wu vid högtidssammankomsten.

Kungen delade ut pris till Catherine J. Wu och Hao Wu och vid högtidssammankomsten. Foto: Patrik Lundin

Under högtidssammankomsten delade Kungen ut Gregori Aminoffs pris och Sjöbergpriset.

Gregori Aminoffs pris är avsett att belöna ett dokumenterat, individuellt bidrag inom det kristallografiska området inbegripet områden rörande dynamiken i kristallstrukturers formande och upplösning. Arbete som visar prov på elegans i närmandet av problemet ges visst företräde. I år delade Kungen ut priset till:

  • Hao Wu, Harvard Medical School and Boston Children’s Hospital, USA.

Sjöbergpriset är ett internationellt pris inom cancerforskning som tilldelas enskilda forskare eller forskargrupper. Priset uppgår till 1 miljon US dollar, varav 100 000 US dollar är prissumma och 900 000 US dollar är anslag för framtida forskning. I år delade Kungen ut priset till:

  • Catherine J. Wu, Dana-Farber Cancer Institute, Boston, USA.
Kungaparet anländer till Stockholm stadshus.

Kungaparet anländer till Stockholm stadshus där de togs emot av preses Birgitta Henriques Normark och ständige sekreterare Hans Ellegren från Kungl. Vetenskapsakademien. Foto: Patrik Lundin

Blå hallen i Stockholms stadshus.

Blå hallen i Stockholms stadshus. Foto: Patrik Lundin

Kungl. Vetenskaps­akademien

Kungl. Vetenskapsakademien instiftades år 1739 och är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.

Läs mer om Kungl. Vetenskapsakademien