Jubileumsbesök i Kronobergs län

Under 2023 besöker Kungen och Drottningen Sveriges 21 län med anledning av H.M. Konungens 50 år på tronen. Den 31 maj besökte Kungaparet Kronobergs län och residensstaden Växjö.

Kungen i samtal med växjöbor.

Kungen i samtal med växjöbor. Foto: Clément Morin

Vid ankomsten till länet togs Kungaparet emot av landshövding Maria Arnholm.

Utvandrarnas hus

Kungaparets besök i Kronobergs län inleddes på Utvandrarnas hus där Kungaparet fick se den permanenta utställningen Det nya landet – Drömmen om Amerika. Ur olika perspektiv skildrar utställningen den svenska emigrationens många faser.

Kungaparet under besöket i Utvandrarnas hus

Kungaparet under besöket i Utvandrarnas hus. Foto: Clemént Morin

Som avslutning på besöket i Utvandrarnas hus fick Kungaparet en presentation av jubileumsutställningen H.M. Konungen 50 år på tronen. Utöver foton ingår även en film som bland annat visar hur minnesmärket från jubileumsbesöket, en bänk, har tillverkats.

Kungaparet fick även möjlighet att samtala om skogsfrågor med ett antal representanter från länet.

Utvandrarnas hus

Utvandrarnas hus. Foto: Clemént Morin

Jubileums­program i Linnéparken

Från Utvandrarnas hus gick Kungaparet till Vattentorget där Växjöskolornas musikkår mötte. Under promenaden spelade musikkåren.

Vid ankomst till Linnéparken möttes Kungaparet av Hemvärnets musikkår Eksjö som spelade jubileumsmarschen För Sverige – i tiden.

Växjöskolornas musikkår

Växjöskolornas musikkår. Foto: Clemént Morin

Foto: Clemént Morin

Foto: Clemént Morin

Drottningen i samtal med Växjöbor under promenaden till Linnéparken.

Drottningen i samtal med Växjöbor under promenaden till Linnéparken. Foto: Clemént Morin

Kungaparet och landshövding Maria Arnholm vid promenaden till Linnéparken.

Kungaparet och landshövding Maria Arnholm vid promenaden till Linnéparken. Foto: Clemént Morin

Drottningen får blommor vid ankomst till Linnéparken

Drottningen får blommor vid ankomst till Linnéparken. Foto: Clemént Morin

Jubileumsprogram i Linnéparken

Landshövding Maria Arnholm inledde jubileumsfirandet i Linnéparken med att hålla tal. Crazy Daze och John Martin Bengtsson stod för musikframträdanden.

I sitt tal i Linnéparken sade Kungen bland annat:

I Älmhult startade det företag vars möbler står i hem runtom i världen. Och hela länet präglas av samma anda som gjort IKEA till en sådan framgång.

Innan jag kom hit i dag påmindes jag om att Kronoberg har flest entreprenörer per capita i hela landet. Det ska ni vara stolta över!

H.M. Konungen

Kungen höll ett jubileumstal till länsborna.

Kungen höll ett jubileumstal till länsborna. Foto: Clemént Morin

Crazy Daze vid framträdandet i Linnéparken

Crazy Daze vid framträdandet i Linnéparken. Foto: Clemént Morin

Jubileumslunch på residenset

I residenset stod landshövdingen värd för en jubileumslunch.

Dukning vid jubileumslunchen på residenset.

Dukning vid jubileumslunchen på residenset. Foto: Clemént Morin

Kungen vid landshövdingens lunch på residenset

Kungen vid landshövdingens lunch på residenset. Foto: Clemént Morin

Festspel på Stortorget

Efter lunchen gick Kungaparet och landshövdingen ut på residensets balkong för att ta del av festspelet där Växjöskolornas musikkår och Hemvärnets musikkår Eksjö spelade.

Kungaparet och landshövdingen vid festspelet på Stortorget

Kungaparet och landshövdingen vid festspelet på Stortorget. Foto: Clemént Morin

Östrabo Ekobacke

Från Stortorget åkte sedan Kungaparet till Östrabo Ekobacke. Ekobacken är en ekologisk stadsodling med fokus på mat, möten, kunskap och rekreation. Under besöket fick Kungaparet information om kommunens arbete med en stadsnära ekologisk odling.

Kungaparets jubileumsbesök i Kronobergs län avslutades med att Kungen avtäckte ett minnesmärke. Minnesmärket är en bänk som är framtagen i samarbete med Linnéuniversitetet, Södra och Ikea.

Kungaparet inviger den bänk som är minnesmärket av jubileet i Kronoberg.

Kungaparet inviger den bänk som är minnesmärket av jubileet i Kronoberg. Foto: Clemént Morin

Kungen 50 år på tronen

I år firar H.M. Konungen 50 år som Sveriges statschef. Kungen uppsteg på tronen den 15 september 1973. Han är Sveriges genom tiderna längst regerande monark.

Kungen är Sveriges främste representant. Han har som statschef framför allt statsceremoniella och representativa uppgifter, vilka regleras i grundlagen.

Kungen har under sin tid på tronen genomfört över 80 statsbesök utomlands för att främja Sverige och svenska intressen. H.M. Konungen är beskyddare och hedersledamot av ett mycket stort antal svenska akademier, organisationer och sammanslutningar.

Länsresor

Som en del av firandet av H.M. Konungens 50-årsjubileum på tronen besöker Kungen och Drottningen Sveriges 21 län under 2023.

Länsbesöken äger rum i residensstäderna och landshövdingarna står som värdar. Besöksprogrammen är varierade men kommer bland annat att innehålla publika evenemang under vilka Kungen och Drottningen ges möjlighet att möta länens invånare.

Läs mer om jubileumsåret 2023